El 2015 es va actualitzar la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. Els prop de cent drets i deures que recull el document es van estructurar en deu grans àmbits: equitat i no-discriminació de les persones; protecció i promoció de la salut i prevenció de la malaltia; accés al sistema sanitari; intimitat i confidencialitat; autonomia i presa de decisions; informació sanitària, documentació clínica i tecnologies de la informació i la comunicació; qualitat i seguretat del sistema; constitució genètica de la persona; investigació i experimentació, i participació.

Atenció primària

1

CAP Disset de Setembre

Carrer de Girona 0070
2

CAP Doctor Pujol i Capsada

Plaça de l'Aigua 0003
3

CAP Ramona Via

Avinguda de la Verge de Montserrat 0024-0026