Grup de suport emocional per a familiars cuidadors

Què és?

És un projecte d'intervenció grupal per a familiars cuidadors de persones amb dependència que té la finalitat de millorar la qualitat de vida de persones cuidadores i cuidades.

El mes d'octubre s'inicia un nou grup de suport que té una capacitat de fins a 20 persones. 

Què ofereix?

Suport emocional i aprenentatge d'experiències, a partir d'un espai grupal i amb el suport d'una professional que ajuda a extreure consells pràctics i vivències positives.

A qui s’adreça?

A persones cuidadores de familiars en situació de dependència, encara que la dependència no estigui reconeguda per la llei.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), o a la Unitat d'Atenció a la Dependència (UDEP) en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Gratuït.

Temes relacionats

Transport adaptat

Servei esporàdic o fix per respondre a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda.

  •