A continuació, podreu trobar tots els serveis i recursos que l'Ajuntament del Prat, a través de l'Àrea d'Acció Social i Comunitària, té a disposició de les persones nouvingudes al Prat per tal de facilitar la seva acomodació a la ciutat.

 

 

 

Escola d’Adults Terra Baixa

Centre públic, oficial i gratuït, fundat l’any 1977.

Centre de Normalització Lingüística

El CNL El Prat de Llobregat és una institució pública destinada al coneixement, l'ús i...

CAP Disset de Setembre

Centre d'urgències d'atenció Primària

CAP Doctor Pujol i Capsada

Centre d'atenció primària

CAP Ramona Via

Centre d'atenció Primària

Punt d'orientació jurídica

Descobriu com rebre assistència jurídica gratuïta.

Centre de Promoció Econòmica

Equipament de referència en l’àmbit del desenvolupament econòmic del municipi.

Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya

Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Organisme que gestiona l'escolarització de l'alumnat de la ciutat.

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Un punt de referència per a les dones del Prat.

Atenció a dones en situació de risc per violència masclista

Atenció, protecció, recuperació i assessorament.

SAI Prat, Servei Atenció Integral LGBTI del Prat

Prestació de servei de qualitat i proximitat adreçat a les persones que pateixin, hagin...

Assessories joves

Servei adreçat a les persones joves, amb la finalitat de resoldre els seus dubtes i...

Mediació ciutadana i comunitària

Per abordar confidencialment tota mena de conflictes relacionats amb la convivència al...

Mediació reparadora

Per abordar confidencialment tota mena de conflictes relacionats amb la convivència al...

Prat Espais

Prat Espais és una empresa municipal creada per gestionar les actuacions d'habitatge i...

Fitxes relacionades

Taula de Nova Ciutadania

Òrgan de caràcter consultiu en l’àmbit de l’acollida de persones immigrades.

Cases d'en Puig. Serveis de Ciutadania

Cases d'en Puig. Serveis de Ciutadania

Cartera de serveis a la Ciutadania de les Cases d'en Puig

Conjunt de serveis que es presten des dels Serveis de Ciutadania de les Cases d'en Puig...