Què és el Servei?

El servei d'interpretació i suport a l'atenció de persons migrades ofereix serveis d’interpretació en les llengües més freqüents a la nostra ciutat, amb la finalitat de facilitar la comunicació i la relació entre els serveis municipals i els centres educatius amb les famílies migrades.

El servei també presta assessorament als professionals dels serveis públics sobre aspectes socioculturals de la immigració al Prat.

Què ofereix?

El servei  disposa de professionals que fan interpretació en les  llengües:

  • Àrab (darija marroquí),
  • Xinès mandarí
  • Romanès
  • Altres llengües: es contracten externament les intervencions d’interpretació en funció de les necessitats.

A qui s'adreça?

  • Als centres educatius per facilitar la seva comunicació amb les famílies migrades.
  • Als i les professionals dels serveis públics per millorar el seu coneixement sobre aspectes socioculturals de la immigració al Prat.

Com s'hi pot accedir?

Per accedir al servei cal fer una petició amb un mínim de 10 dies d'antel·lació, per correu electrònic a  novaciutadania@elprat.cat

Cost del servei

El servei és prestat directament per l'Ajuntament i és gratuït.