Què és el servei?

És un servei d’informació i atenció a la ciutadania, que té com a objectiu donar suport per la organització i la millora de la convivència de les comunitats de veïns i veïnes. A més, té com a missió promoure el respecte i el diàleg entre el veïnatge als espais comunitaris i a l’espai públic de la ciutat per enfortir una convivència més activa i enriquidora.

Què ofereix?

El Servei de Bon Veïnatge i Convivència de l’Ajuntament del Prat:

  • Assessora  les comunitats de veïns i veïnes que necessitin suports puntuals i acompanyament en la seva gestió i la bona convivència comunitària.
  • Fomenta el diàleg i el respecte mutu entre la ciutadania, a les escales de veïns i veïnes i als espais públics de la ciutat.
  • Proposa espais de reflexió i formació, tant a propietaris com a llogaters, en relació als drets i deures a la comunitat.
  • Facilita el coneixement de les ordenances municipals i fomenta la bona convivència i civisme als carrers, places i parcs del municipi, a través de la dinamització comunitària.

A qui va dirigit?

A tota la ciutadania.

Sempre en contacte

Pl. de l'Agricultura, 4

L'horari d'atenció a les comunitats és: dilluns, de 16 a 19 h i dijous, de 10 a 14 h

Tel. 93 379 00 50