Taula de Nova Ciutadania

Foto taula nova ciutadania

Què és?

La Taula de Nova Ciutadania i Immigració és un òrgan de caràcter consultiu que persegueix els objectius següents:

 • Assessorar en les línies estratègiques i de gestió vinculades al Pla local per una nova ciutadania  i altres instruments de planificació i/o gestió en matèria d’immigració.
 • Conèixer i debatre les accions del Pla per una nova ciutadania que es desenvolupen durant la legislatura.
 • Compartir informacions i coneixements sobre el fet migratori.
 • Compartir models d’actuació i bones pràctiques d’integració i cohesió social.
 • Proposar a l’Ajuntament del Prat de Llobregat iniciatives i accions d’informació, sensibilització i acollida.
 • Elaborar recomanacions i propostes, a petició de l’Ajuntament, en temes relacionats amb la immigració i la nova ciutadania.

Quan es va constituir?

El gener del 2005.

Qui en forma part?

 • President o presidenta (l’alcalde o alcaldessa).
 • Vicepresident o vicepresidenta (un/a regidor/a designat/da per l’alcaldia).
 • Vocals:
  • 1 representant de cada grup polític municipal.
  • 4 representants designats per les AMPA.
  • 3 representants designats per les associacions de veïns i veïnes.
  • 4 representants dels centres educatius.
  • 2 representants dels esplais.
  • 1 representant de l’Escola de Persones Adultes Terra Baixa.
  • 1 representant del Centre de Promoció Social Francesc Palau.
  • 1 representant de l’Associació Cultural Riebapua.
  • 1 representant de SAÓ.
  • 1 representant de l’Associació Cultural Islàmica BNO HARIZA.
  • 1 representat de la Asociación Salvadoreña en Catalunya.
  • 1 representant de CITE / CCOO.
  • 1 representant d’UGT.
  • 1 representant de Copiues.
  • 3 persones amb especial implicació local en matèria d’immigració.
 • Secretari o secretària (tècnic o tècnica responsable del programa designat per l’alcaldia).

Calendari de reunions

Trimestrals.

Contacte

Programa de Nova Ciutadania
novaciutadania@elprat.cat
Tel. 93 379 00 50 (extensió 5608)

Entitats relacionades

Centre de Promoció Social Francesc Palau

C. de Cadaqués 0002-0016, H 02 01
Tel: 933793631 | Web | Mail | Twitter | Facebook

Associació Saó-Prat

Av. del Canal 0110-0112
Tel: 934792378 | Web | Mail | Twitter | Facebook

Asociación Salvadoreña en Catalunya ( Asca)

C. del Riu Anoia 0067, 04 01
Mail

Temes relacionats

Projecte antirumors

Eina de combat dels rumors i estereotips que afecten negativament la convivència al Prat.

Servei municipal d'acollida a persones immigrades

Formació i informació sobre el funcionament i els recursos de la ciutat.

Taula de Nova Ciutadania

Òrgan de caràcter consultiu en l’àmbit de l’acollida de persones immigrades.