Pla local de ciutadania i interculturalitat

El Pla local de ciutadania i interculturalitat, aprovat per l’Ajuntament del Prat l’any 2015, té per objectiu orientar l'acció municipal dels propers anys en tot allò relacionat amb l’acollida i acomodació de la immigració, les polítiques de gestió de la diversitat cultural i la igualtat de drets i deures de tota la ciutadania.

El Pla destaca el concepte d’interculturalitat entesa com la interacció positiva entre persones d'orígens diversos que conviuen al mateix territori i amb l’objectiu de treballar per promoure l'exercici de la plena ciutadania d'aquestes persones, amb igualtat de condicions respecte de la resta de la població.

Documents relacionats

Pla local de ciutadania i interculturalitat (Pla Local Ciutadania i interculturalitat - 428818 bytes)