CAP Doctor Pujol i Capsada

CAP Doctor Pujol i Capsada

Programació de visites: tel. 935 670 999

Per a la població de l'Àrea Bàsica Número 3

  • Medicina general
  • Pediatria
  • Extraccions de sang
  • Odontologia
  • Suport socio-sanitari
  • Atenció especialitzada: dermatologia i digestiu.

Per a tota la població

Rehabilitació Dr. Pujol i Capsada

Telèfon: 933 796 327

rehabpc.bll.cp.ics@gencat.cat

CAS (Centre d'atenció i seguiment de les drogodependències)  Tel. 934 783 437

La meva salut

La Meva Salut és un espai digital personal, de consulta i de relació, que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i d'altres serveis en línia per fer tràmits, consultes i tenir cura de la seva salut.

Fitxes relacionades

Centre de salut Mental Infantil i Juvenil

Atenció a la salut mental d'Infants i Joves fins als 18 anys

Centre de desenvolupament i atenció precoç (CDIAP)

Els CDIAP s'adrecen als infants que es troben en situacions com aquestes i a les seves...

Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS)

Intervenció social i tractament de les dificultats que afecten la integració i el...

Centre d'Atenció i seguiment a les drogodependències (CAS)

Tractaments d'alcoholisme i altres drogodependències.