CAP Ramona Via

 CAP Ramona Via

Programació de visites: tel. 935 670 999

Per a la població de l'Àrea Bàsica Número 1:

 • Medicina general
 • Pediatria
 • Extraccions de sang
 • Odontologia
 • Suport socio-sanitari 

Per a tota la població

Atenció especialitzada: 

 • Urologia
 • Digestiu
 • Pneumologia
 • Otorrino
 • Cirurgia
 • Oftalmologia
 • Dermatologia
 • Cardiologia
 • Reumatologia
 • Traumatologia
 • Endocrinologia
 • Neurologia

Programa d' Atenció a la dona (ASSIR): tel. 934 787 321 

 • Planificació familiar
 • Tocologia i ginecologia. 

Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA): tel. 934 792 932

La meva salut

La Meva Salut és un espai digital personal, de consulta i de relació, que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i d'altres serveis en línia per fer tràmits, consultes i tenir cura de la seva salut.

Fitxes relacionades

Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA)

Atenció a la salut mental a partir dels 18 anys

Centre de salut Mental Infantil i Juvenil

Atenció a la salut mental d'Infants i Joves fins als 18 anys