ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes

Quina és la seva finalitat?

Aquest ODS té com a finalitat erradicar la discriminació i la violència contra les dones en tots els àmbits de la societat.  Així com assegurar que tenen les mateixes oportunitats que els homes en tots els àmbits de la vida i acabar amb totes les formes de violència contra les dones, inclosa l’explotació sexual. 

Aquest ODS també ens impulsa a treballar per a la igualtat de dones i homes en l’àmbit laboral i a combatre la discriminació salarial, així com promoure la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Cal treballar pel reconeixement i el repartiment de les cures i del treball a l’esfera familiar; per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats en el lideratge de la vida pública.

Què pot fer la ciutadania per contribuir-hi?

  • Posiciona't contra els prejudicis i els estereotips de gènere. 
  • Participa de les accions i projectes que empoderen les dones de la ciutat (Trobada de dones, 25N contra la violència masclista, 8M Dia Internacional de les Dones , 25M Acció de la Salut de les Dones, Consell de Dones del Prat...)
  • Denuncia qualsevol tipus de violència, sigui física o verbal. Mantenir en secret la violència protegeix l'agressor i dificulta la protecció de la víctima i els seu fills i filles. La ciutat compta amb una assessoria específica per a dones víctimes de violència masclista, i també per als seus fills i filles al Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD Prat).
  • Tots i totes som models. Evitem que les nostres actituds transmetin estereotips o prejudicis de gènere.
  • No utilitzeu un llenguatge sexista i discriminatori.  Pots trobar exemples a la Guia de llenguatge no sexista.
  • Repartir les tasques de la llar entre tots els membres de la família, sense tenir en compte els esterotips socials de gènere.
  • Promoure que els vostres fills i filles expressin les seves emocions i els seus sentiments, independentment que siguin nen o nena.
  • Sigueu crítiques i reflexioneu sobre els valors que ens transmet l'entorn (televisió, publicitat, xarxes socials...) perquè sovint reprodueixen esterotips sexistes.

Projectes i serveis municipals vinculats a aquest ODS

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Un punt de referència per a les dones del Prat.

Wikidones Prat

Projecte per al reconeixement i visibilització digital de dones del Prat.

Circuit contra la violència masclista

Descobriu què és i com s’hi pot plantar cara.

Pla per a la igualtat entre homes i dones

L’Ajuntament estableix el marc per gestionar amb èxit la igualtat entre homes i dones.

Pla Integral contra les Violències Masclistes

Pla Integral contra les Violències Masclistes

Consell de les Dones del Prat

Òrgan de participació ciutadana per impulsar polítiques de gènere al municipi.