Pla Integral contra les Violències Masclistes

L’Ajuntament del Prat elabora un Pla per promoure una estratègia de ciutat en la lluita contra les violències masclistes.

Les violències masclistes són una realitat cada vegada més present a la nostra societat, una problemàtica creixent que requereix una resposta coordinada i contundent.

L'Ajuntament del Prat és pioner a l'abordatge de les violències masclistes, ja a l'any 2003 s'aprovava el Protocol del circuit local per a l'atenció de les dones víctimes de violència domèstica, un dels primers de Catalunya.

Al 2019 l’Ajuntament  dona un pas endavant per promoure una estratègia de ciutat en la lluita contra les violències masclistes, elaborant una diagnosi i l’esmenta’t Pla Integral.

El document de diagnosi conclou amb un total de 25 punts i 22 propostes de futur per millorar l’abordatge de la violència a la nostra ciutat, estructurades en 3 línies estratègiques: la prevenció, l’abordatge integral, i la coordinació i l’organització interna.

Fruit d’un procés participat amb diferents agents implicats en l'abordatge de la violència masclista, sorgeix el Pla Integral contra les violències masclistes, que recull un total de 31 accions estructurades en 3 línies estratègiques: la prevenció, l’abordatge integral, i la coordinació i l’organització interna. 

El passat 6 d’abril de 2019 es va aprovar definitivament pel Ple Municipal el Pla Integral contra les Violències Masclistes, 2019 - 2023, es tracta d'una iniciativa pionera per articular la xarxa assistencial amb el conjunt d'àrees i departaments del consistori, i així unificar els esforços dels agents locals en un enfocament coordinat i integral contra les violències masclistes, on la ciutadania i les entitats són un element fonamental del pla.

Volem un Prat amb violència 0!