Consell de les Dones del Prat

Què és?

El Consell de les Dones és l’òrgan de participació ciutadana per impulsar polítiques de gènere al municipi. Va sorgir de la Xarxa de Dones ja existent i va ser constituït l’any 2007.

Una de les seves principals funcions és la de contribuir a fer efectiu el principi d’igualtat d’oportunitats d’homes i dones en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural, esportiva, educativa i social de la ciutat. Hi participen entitats, centres educatius, grups polítics, mitjans de comunicació, sindicats i dones a títol individual.

Quan es va constituir?

L'any 2007.

Qui en forma part?

 • Una vocal de l'Associació de Dones Progressistes Frida Kahlo.
 • Una persona en representació de cada una de les associacions de veïnes i veïns de la ciutat.
 • Una persona en representació de cada una de les entitats que han participat en l’elaboració del Pla local d’igualtat d’oportunitats dones-homes:
  • Casa d’Andalusia
  • Associació de Criadors de Pollastres Raça Prat
  • Associació Catalunya contra el Càncer
  • ADISPRAT
  • Associació d’Amics de la UNESCO
  • Centre de Promoció Social Francesc Palau
 • Una persona en representació de cada un dels sindicats amb seu local al Prat: CCOO i UGT.
 • Una persona en representació de cadascun dels grups polítics municipals.
 • Una persona en representació de l'Escola de Persones Adultes Terra Baixa.
 • Una persona en representació dels centres públics de secundària de la ciutat.
 • Un/a tècnic/a dels mitjans de comunicació pública municipal.
 • Fins a cinc dones especialment implicades en la promoció d’igualtat d’oportunitats dones-homes i la perspectiva de gènere.

Calendari de reunions

Trimestrals.

Contacte

dones@elprat.cat

Reglament del Consell

Reglament del Consell (pdf - 101447 bytes)
El reglament del Consell de les Dones del Prat és la normativa que regula la participació dins d'aquest consell municipal.