28 de maig: Dia internacional d'Acció per la Salut de les Dones

Al Prat, fa més d'una dècada que es commemora aquest dia. Ajuntament i entitats organitzen tot un seguit d'activitats de sensibilització.

En l'àmbit internacional, es recorda que en una reunió de la Xarxa Mundial de Dones pels Drets Reproductius que va tenir lloc l’any 1987 a Costa Rica (després de la celebració del V Encuentro Internacional Mujer y Salud), la Xarxa de Salut de les Dones Llatinoamericanes i del Carib va proposar la creació d’un dia d’acció mundial per la salut de les dones. Des d’aleshores, cada 28 de maig és una jornada de mobilització i reivindicació en què es commemora el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones.

Avui més que mai és necessari afrontar els nous reptes socials, polítics, econòmics i culturals del nou escenari mundial i visibilitzar-ne l'impacte per a la salut integral de les dones. Segons defineix l’Organització Mundial de la Salut, s’entén per salut el complet benestar físic, mental i social, i no solament l’absència de malaltia. Per tant, s’ha de vetllar per aconseguir proporcionar a les persones la millor qualitat de vida possible.

Històricament, s’ha accedit a l’avenç mèdic a través d’un model masculí. És a dir, la provatura mèdica ha pres com a camp d’acció el cos masculí, i ha generalitzat els resultats a tot l’univers, inclòs el femení. Actualment, l’evidència científica demostra que existeixen diferències de gènere entre els homes i les dones pel que fa a la salut, i que cal fer estudis tenint en compte aquesta variable per tal de garantir la prevenció, la major precisió en el diagnòstic i el dret de les dones a ser ateses i tractades eficientment.

Edició 2018

Vídeos

La xerrada “Els 5 plaers”, acte central del Dia d’Acció per la Salut de les Dones

Programa 2018 (pdf - 2367675 bytes)

 

Edició 2017

Programa 2017 (pdf - 2361819 bytes)

Altres continguts relacionats

Dia internacional de les Dones

Activitats per commemorar el Dia Internacional de les Dones

#EnsPosicionem

Eradicar la violència masclista necessita un clar posicionament per part de tothom.