Pla per a la igualtat entre homes i dones

Pla per a la Igualtat entre Homes i Dones

El Pla per a la igualtat entre homes i dones té un objectiu doble: d’una banda, ser un marc de referència per als diferents departaments municipals de l’Ajuntament del Prat de Llobregat que, en qualsevol moment, poden desenvolupar actuacions amb perspectiva de gènere i polítiques d’igualtat d’oportunitats; de l’altra, servir per definir actuacions que cal desenvolupar a curt i mitjà termini en matèria de gènere i igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Aquest pla, no obstant això, evidencia que moltes de les propostes i línies de treball ja estan incorporades al treball dels diferents departaments; alhora, configura una eina de sistematització i coneixement mutu de les accions en clau de gènere que es porten a terme al municipi.

En aquest sentit, es planteja com una proposta oberta i flexible que pot anar completant-se i modificant-se al llarg del temps, depenent de l’evolució de la realitat social, cultural i territorial del municipi i de les polítiques de l’Ajuntament.

Aquest document constitueix un punt de partida i un marc de referència per a l’Ajuntament del Prat de Llobregat, a l’hora de decidir i definir el desenvolupament d’actuacions municipals de gènere i per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.