Esteu aquí

Guia de la Ciutat

Serveis

Buscant serveis...

Assessoria referent d'ocupació juvenil

Servei d’orientació sobre les possibilitats que brinda aquesta inciativa europea.

Llar amb suport

Llar amb suport

Per a persones amb problemàtica social derivada d’una malaltia mental.

Servei Ocupacional Insercio

Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

Per a persones amb discapacitat intel·lectual que vulguin formar-se i integrar-se al mercat laboral.

ServeiTerapiaOcupacional

Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

Per a persones amb discapacitat i amb necessitats d’integració social.

Suport a la gestió de subministraments

Servei per a l’estalvi econòmic i energètic de les llars de Sant Cosme.

Equip de Suport a les Escales de Veïns (ESEV)

Assessorament en qüestions de convivència i gestió comunitària.

Servei d'atenció precoç

Servei especialitzat per incidir en els trastorns del desenvolupament infantil i en les seves cause

Transport adaptat

Servei esporàdic o fix per respondre a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda.

Residència assistida

Acolliment d’assistència integral per a persones grans.

Respir residencial

Acollida temporal de gent gran amb dependència.

Grup de suport emocional per a familiars cuidadors

Intercanvi d’experiències i aprenentatge mutu.

Arranjaments a l'habitatge

Reformes per millorar l’accessibilitat, la seguretat i l’habitabilitat de la llar.

Teleassistència domiciliària

Servei per donar resposta ràpida a emergències dins del domicili.

Ajuts per a activitats socioeducatives

Ajuts per a activitats socioeducatives.

Ajuts per al pagament de la hipoteca o el lloguer

Suport al dret d’accés a un habitatge digne.

Millora i manteniment de l'habitatge

Accions orientades a conservar unes condicions dignes d’habitabilitat i salubritat a totes les llars

Mesures contra la pobresa energètica

Conjunt d’accions per a l’estalvi de la despesa d’aigua, electricitat i gas.

Entrevista UDEP

Unitat d’Atenció a la Dependència (UDEP)

Vetlla perquè les persones amb dependència accedeixin als serveis i prestacions més adequats.

Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS)

Intervenció social i tractament de les dificultats que afecten la integració i el benestar.

Tallers de gestió de l’economia domèstica

Formacions per optimitzar els recursos familiars.

Logo projecte Antenes

Projecte Antenes. Prevenir l'aïllament de les persones grans

Intervenció comunitària davant l’aïllament de les persones grans.