Esteu aquí

Guia de la Ciutat

Serveis

Buscant serveis...

Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial

Inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, imprescindib

Borsa d’habitatge de lloguer

Servei gratuït de mediació entre propietaris i llogaters per incrementar l'oferta d'habita

Intermediació en deutes de l’habitatge

Servei gratuït d'informació, assessorament i intermediació per evitar la pèrdua de l'habit

Pàgines