Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Joan Maragall C. de Joan Maragall 0040 http://www.ampajoanmaragall.entitatsdelprat.cat/ 934793791 hola@afajoanmaragall.com Afavorir i potenciar la participació de pares i mares en la gestió del centre. Donar suport i assitència als membres de l'associació en tot el que es refereix a l'educació dels fills. Col·laborar en les activitats educatives i cooperar amb el consell escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis. Facilitar a pares i mares, a través de l'organització d'activitats formatives, elements que els ajudin en el desenvolupament de la seva tasca educativa. Facilitar la comunicació de pares i mares amb el professorat i la direcció del centre. Promoure la representació i la participació dels pares i mares d'alumnes en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats. 41.3301928134656 2.09741912622506 Participació AMPA ED011 Educació https://www.facebook.com/ampa.escolajoanmaragall