Institut Salvador Dalí


Tags: Jove
Institut Salvador Dalí

Aquest institut té adscrites les escoles Charles Darwin, Honorable Josep Tarradellas, Joan Maragall i Sant Jaume.

L’Institut Salvador Dalí es va fundar l’any 1985 i des d’aleshores s’ha consolidat en la tasca de formació de generacions de joves pratencs i pratenques.

Volem formar persones. Entre els nostres objectius hi ha educar per a la convivència, la tolerància i el respecte, i treballem per aconseguir-ho amb l’ajuda de diversos recursos.

El nostre Projecte Educatiu s’ha anat adaptant a les noves realitats. Treballem per atendre les necessitats de l’alumnat perquè desenvolupi les aptituds i les actituds que li garantiran l’èxit en els estudis superiors i/o en el món laboral.

Participem en projectes d’innovació educativa i utilitzem diferents metodologies a l’aula que permeten a l’alumnat un millor assoliment de les competències. Tenim un ampli ventall de matèries (optatives i de modalitat) des de 3r d’ESO fins a batxillerat.

Alhora comptem amb un equip de professorat cohesionat que fa una important tasca pedagògica i que està en constant formació.

Formem part de l’Escola Verda i de la Xarxa de Competències Bàsiques del Baix Llobregat.

Impartim:

 • ESO
 • BATXILLERAT de les següents modalitats:
  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Socials
 • Seguim un mètode d’aprenentatge basat en projectes (ABP) a 1r i 2n d’ESO, 6 hores a la setmana.
 • Portem a terme un pla lector per al foment de la lectura: mitja hora de lectura lúdica diària.
 • Portem a terme el projecte Learn in English, en el qual s’imparteixen algunes matèries o part d’elles en anglès.
 • Projecte “Impulsem la robòtica” a 4t d’ESO
 • Comptem amb Servei d’Orientació Acadèmica i Professional i amb Servei d’Atenció Psicopedagògica.
 • Tenim un programa d’ampliació curricular per a l’alumnat amb alt rendiment acadèmic.
 • Fem grups de diversitat a 1r, 2n i 3r en matèries instrumentals.
 • Disposem d’una aula oberta a 4t d’ESO i d’una unitat SIEI.
 • Som un centre d’agrupament d’alumnat amb discapacitat auditiva (SIAL).
 • Fem un seguiment tutoritzat de l’alumnat i un control individual d’assistència i puntualitat informatitzat. Enviem un missatge SMS a primera hora del matí per comunicar les absències de l’alumnat a les famílies.
 • Establim canals de comunicació i informació periòdics amb les famílies, a través de les reunions d’inici de curs i de les entrevistes individuals del tutor o tutora.
 • L’alumnat pot fer el seguiment de moltes de les classes des de casa a través de blogs, moodles i pàgines web creats pel professorat per facilitar-los l’estudi en algunes àrees.
 • Ajudem i orientem tot l’alumnat que deixa l’institut en la seva posterior inserció acadèmica i/o laboral.
 • Tant l’alumnat com el professorat ha obtingut diversos premis educatius de reconegut prestigi: Baldiri Reixach, CIRIT, INJUVE,
 • Fòrum Ciutat del Prat, Leandre Colomer, Consumopolis, Concurs literari “Tinta Blava”, Poesia en acció, Jocs Florals de Catalunya de relats literaris i premis Sambori. També hem obtingut resultats amb reconeixement a les proves Cangur de Matemàtiques. Participem a la gimcana matemàtica “Matiprat”.
 • Fem sortides programades amb finalitats acadèmiques, esportives i tutorials.
 • Organitzem activitats culturals i esportives complementàries: concursos literaris, exposicions artístiques, teatre, esquiada, viatge d’estudis...
 • Donem suport a l’AMPA en l’organització de les sortides de la colla gegantera del centre.
 • Celebrem festes populars: Castanyada, Carnestoltes i Sant Jordi.
 • L’AMPA dona suport a diferents activitats educatives que es desenvolupen al centre. Organitza i gestiona el projecte SORELL (socialització de llibres) en tots els nivells educatius fet que possibilita un estalvi econòmic considerable.
 • S’ha creat l’Escola de Famílies que organitza diferents tallers.
 • Som centre formador d’estudiants en pràctiques del màster de Professorat de Secundària..
 • 30 aules informatitzades amb canó de projecció i/o pissarra digital
 • 2 aules d’informàtica
 • 2 aules mòbils d’informàtica, amb quinze ordinadors portàtils cadascuna, per poder treballar en qualsevol aula
 • Xarxa wifi a tot el centre
 • 30 ordinadors portàtils i 30 tauletes per al treball per projectes
 • 2 aules d’idiomes
 • 2 tallers de tecnologia amb equipament divers i impressora 3D
 • 2 aules d’audiovisuals
 • 2 aules de dibuix
 • 1 aula de música
 • 4 laboratoris: biologia, física, geologia i química
 • Taller de cuina, ben equipat i renovat
 • Biblioteca oberta en horari lectiu amb servei de préstec i amb un fons bibliogràfic renovat
 • 2 patis: un d’interior i un altre d’exterior
 • Gimnàs cobert (amb vestidors i dutxes) i diverses pistes esportives. Sala amb dues taules de tennis de taula
 • Ecosistema-bassa i hort

Entitats residents

AMPA Institut Salvador Dalí

Av. del Pare Andreu de Palma 0001-0003
Tel: 933707012 | Web | Mail | Twitter | Facebook

Centres adscrits

Escola Charles Darwin

Escola catalana, laica i plural, integradora, oberta i participativa, adscrita als...

Escola Honorable Josep Tarradellas

Escola de dues línies, catalana, laica, inclusiva i solidària. Adscrita als instituts...

Escola Joan Maragall

Adscrita als instituts Salvador Dalí i El Prat de Llobregat (Fondo d'en Peixo).

Escola Sant Jaume

Escola inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat. Adscrita a l’Institut Estany...