Mostrant resultats per "Manteniment i Serveis" (22 resultats)

Serveis

Protocol de tractament i abocament a la deixalleria de fibrociment

Resolem tots els dubtes sobre el tractament de residus de fibrociment

Recollida de residus associats amb la diabetis

Servei de recollida de residus que produeixen pacients que pateixen diabetis.

Recollida medicaments

Recollida de medicaments per evitar que contaminin l’aigua i el medi ambient.

Recollida de làmpades i fluorescents

Recollida de làmpades i fluorescents per evitar que contaminin l’aigua i el medi ambient.

Recollida d'aparells elèctrics i electrònics RAEE

Servei d'atenció psicològica per a persones en risc d'exclusió social

Suport psicoterapèutic.

Neteja d'orins

Servei de neteja d'orins de gos a les parets i el mobiliari urbà.

Neteja de grafits

Servei de neteja de grafits.

Recuprat

Intercanvi d'objectes de segona mà.

Recollida d'oli de cuina usat

Servei de recollida d'oli de cuina usat.

Recollida de roba

Servei de recollida de roba.

Recollida de cartró comercial

Servei de recollida del cartró que es genera als comerços de la ciutat.

Recollida de mobles i estris vells

Servei gratuït de recollida de mobles i estris vells.

Recollida de contenidors

Servei de recollida separada dels residus generats als domicilis i als comerços.

Projectes

Institut El Prat de Llobregat (Fondo d'en Peixo)

Centre d'educació secundària obligatòria (ESO) de dues línies que entrarà enfuncionament el curs 2019 - 2020

Institut Rosa Ribas Parellada

Centre d'educació secundària obligatòria (ESO) de dues línies que entrarà enfuncionament el curs 2019 - 2020

Pressupostos participatius 2017 - 2019 Resultats

Informació sobre el resultat dels pressupostos participatius

Procés de participació ciutadana per a la nova contracta de neteja del Prat

- Procés finalitzat -

Neteja viària

Tenir una ciutat neta és un objectiu comú de l’Ajuntament i la ciutadania.

Adaptació al canvi climàtic

El Pla d'adaptació al canvi climàtic permetrà que el Prat s'adapti als canvis a escala global que ens afectaran en le...

Dades de residus del Prat

Consulta les dades de residus del Prat

Mapa de la biodiversitat i el verd urbà

Conèixer la biodiversitat ens permet valorar l'estat de salut del nostre entorn.