Recollida de làmpades i fluorescents

planol_lampades-01.jpg

Què és el servei?

Recollida de làmpades i fluorescents per evitar que contaminin l’aigua i el medi ambient. Els tipus de làmpades que es poden dipositar són: fluorescents, làmpades de baix consum. làmpades de descàrrega, LED i lluminàries.

LA majoria de làmpades   són molt contaminants perquè contenen mercuri, al voltant de 2 mg amb capacitat de contaminar total una piscina.  El mercuri és una substància tòxica que pot afectar tant a humans com al nostre entorn.

 

Què ofereix?

Recollida de làmpades i fluorescents, a través de contenidors ubicats a edificis municipals i comerços col·laboradors.

 

A qui s’adreça?

Ciutadania en general.

 

Com s’hi pot accedir?

Dipositeu les làmpades i fluorescents en un dels més de 21 contenidors situats en Deixalleria i en comerços col·laboradors.

 

Cost del servei

Gratuït.

 

Altres

Aquest i altres residus també es recullen a la deixalleria municipal.

Més informació: https://www.ambilamp.es/