Adaptació al canvi climàtic

Adaptació al canvi climàtic

El clima del Prat l’any 2100

Les projeccions climàtiques analitzades al Prat indiquen que, molt probablement, la temperatura s'incrementarà entre 3,3 i 4 ºC l'any 2100, respecte al període 1971-2000. Amb una certesa força menor, la precipitació es reduirà entre el 3,7 i el 30 %.

Un increment de la temperatura de 3,5 ºC i una reducció de la precipitació del 13 % comportaria una disminució de les aportacions hídriques del 22 %, amb reduccions de fins al 40 % a l'estiu.

A més, es preveu un increment del període de pluges intenses, que poden doblar la freqüència dels aiguats, agreujats per un ascens del nivell del mar d'entre 0,53 i 1,8 m.

El Prat s’adapta al canvi climàtic

Per tal d’afrontar aquests canvis, el Prat ha elaborat el seu Pla local d'adaptació al canvi climàtic, amb 34 mesures que augmenten la capacitat d'adaptació del municipi davant els riscos del canvi climàtic.

Les actuacions prioritàries estan relacionades amb els següents riscos:

  • La reducció de les precipitacions afectarà l'abastament d'aigua potable, ja que la recàrrega natural de l'aqüífer serà menor i de pitjor qualitat alhora que incrementarà la demanda de reg.
  • L’augment de la temperatura alterarà els ecosistemes litorals, condicionarà la salut (tant per onades de calor com per malalties respiratòries) i incrementarà la presència d’espècies exòtiques i invasores.
  • L’ascens del nivell del mar provocarà la regressió de la línia de costa.

Projectes relacionats

Emissions de CO2 a la ciutat

El Prat s’ha compromès a reduir les emissions de CO2 en més d'un 20 % abans del 2020.

Ens movem en transport públic

La ciutat, compacta i sense desnivells, permet una mobilitat sostenible i segura.

Mapa de la biodiversitat i el verd urbà

Conèixer la biodiversitat ens permet valorar l'estat de salut del nostre entorn.