Protocol de tractament i abocament a la deixalleria de fibrociment

Amiant

En el cas de trobar aquest material a cobertes, parets pluvials o canonades, mai s’ha de trencar i s’ha de portar, amb molta precaució, a les dues deixalleries metropolitanes habitades a l’Àrea Metropolitana de  Barcelona o mitjançant una empresa especialitzada.

Què es el fibrociment amb amiant?

El fibrociment amb amiant és un material que es feia servir en la construcció, composat principalment per ciment i amiant (també conegut pel seu nom comercial: uralita). L'amiant s'utilitzava especialment en la construcció, sobretot en l'època dels anys setanta (en fibrociment) degut a les seves característiques aïllants, tèrmiques i modelable a més de tenir un baix cost econòmic.

On es pot trobar fibrociment amb amiant?

Es pot trobar fibrociment amb amiant a: Plaques ondulades  en cobertes i parets pluvials, plaques planes a parets mitgeres, canonades o baixants d'aigua, dipòsits d'aigua, jardineres, xemeneies i sortides de fum, entre d'altres.

Quins perills té per a la nostra salut?

Ara, però, sabem que els productes que contenen amiant no presenten riscos per a la salut si està en bon està (fibres resten unides). El fibrociment amb aminat solament pot tenir conseqüències sobre la salut quan es trenca o desgasta, ja que es poden alliberar fibres d'amiant a l'entorn, ser respirades i introduir-se al pulmó, amb el risc de produir diverses malalties amb el pas del temps, les més greus de les quals són el càncer de pulmó, l'asbestosi i la mesotelioma (un altre tipus de càncer).

Què ha de fer el ciutadà si té residus de fibrociment amb amiant?

En cas de ser residus petits o en petites quantitats, com jardineres, plaques d'uralita, etc., els ciutadans els han de portar amb precaució a una de les dues deixalleries metropolitanes habilitades:

  • Deixalleria de Barcelona Punt verd de la Vall d'Hebron , Av. de l'Estatut de Catalunya / Camí de Can Travi. Tel. 93 428 04 96
  • Deixalleria de Cerdanyola del Vallès , Ctra. de Cerdanyola a Sant Cugat, km 2,2. Tel. 93 691 74 42

Si es té dubtes, s'aconsella que no manipuli l'objecte i que es posi en contacte amb una empresa autoritzada per la l'Agència de Residus de Catalunya: 93 567 33 00 (www.arc.cat)

Quines són les precaucions que han de prendre els ciutadans?

Per evitar riscos innecessaris, els ciutadans han de ser sempre curosos i seguir les següents instruccions:

  • No han de trencar mai el material.
  • Han d'embolicar el material amb plàstic film o bosses per evitar el despreniment de fibres i tancar o precintar-les.
  • Per més seguretat, han d'utilitzar guants i mascareta d'un sol us en fer la retirada i el trasllat.
  • Es recomana rentar la roba que s'ha fet servir sense espolsar-la o si és possible hauran de fer servir una granota d'un sol ús.

Què ha de fer una activitat comercial o industrial  si té residus de fibrociment amb amiant?

Les activitats comercials o industrials per a la gestió dels residus amb aminat  s'han de posar en contacte amb una empresa autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya.

Més informació

Ciutadans: Trucant als serveis de l'OIAC de l'Ajuntament 933 790 050

Activitats comercials i industrial: Trucant a l'Agència de Residus de Catalunya: 93 567 33 00 (www.arc.cat)

 

 

Serveis relacionats

Recollida de contenidors

Servei de recollida separada dels residus generats als domicilis i als comerços.

Recollida de cartró comercial

Servei de recollida del cartró que es genera als comerços de la ciutat.

Recollida de roba

Servei de recollida de roba.

Recollida d'oli de cuina usat

Servei de recollida d'oli de cuina usat.