Recollida de residus associats amb la diabetis

Residus diabetis

Residus associats amb la diabetis

Les persones que pateixen diabetis i produeixin residus del seu tractament heu de classificar i abocar cada element al seu contenidor corresponent.

Quan una persona pateix diabetis, n’hi ha diversos tractaments específics per a tractar-les. Les agulles i elements punxants utilitzats a casa no tenen consideració de residus sanitaris, en són municipals i, per tant, han de ser abocats als contenidors específics per a que siguin tractats com cal.

En aquests casos, trobem els següents residus: agulles, llancetes, xeringues, catèters, bosses isotèrmiques, tires reactives, apòsits, cotó, envasos, restes de medicació, plomes injectores, “bolígrafs”, glucòmetres, bombes per administrar insulina, sensors i piles. Tots aquests elements no es poden barrejar de cap de les maneres en la brossa d’un particular. Per tant, a continuació, us mostrem on va cada material segons el contenidor corresponent:

  • Contenidors de la fracció resta de color gris: agulles, llancetes i xeringues (s’han d’abocar amb l’element punxant protegit), catèters i bosses isotèrmiques (fora d’ús que serveixen de neveres per a la insulina), tires reactives, apòsits i cotó.
  • Punts SIGRE, situats a les farmàcia: envasos i restes de medicació, incloses plomes injectores i “bolígrafs”.
  • Botigues i farmàcies i deixalleria municipal: glucòmetres, bombes per administrar insulina, sensors i piles.

Us recordem que en el cas de les agulles i xeringues són materials d’un sol ús i no es poden intercanviar ni entregar a d’altres persones.

Cost del servei

Gratuït.

 

Serveis relacionats

Recollida de contenidors

Servei de recollida separada dels residus generats als domicilis i als comerços.

Recollida de cartró comercial

Servei de recollida del cartró que es genera als comerços de la ciutat.

Recollida de roba

Servei de recollida de roba.

Recollida d'oli de cuina usat

Servei de recollida d'oli de cuina usat.