La imatge del mes: L'Agrupación Artístico Literaria Cervantes

L’Agrupación Artístico Literaria Cervantes (1948-1976) era una entitat dedicada a la pràctica i divulgació d’activitats culturals de caire molt divers, en què la majoria de socis tenien un paper actiu.

Va ser una de les entitats amb un recorregut més llarg en el temps. Bona part del seu èxit era degut a l’important volum d’associats i a la bona resposta del públic a les seves propostes. Els balls que organitzava eren una de les principals fons d’ingressos.

L’entitat s’organitzava en seccions dedicades a pràctiques artístiques concretes. Se’n creaven de noves si hi havia prou persones associades que ho demanaven. Les més actives van ser les de teatre i música. En la creació de l’entitat, va tenir molt de protagonisme Ferran Casanovas, que en va el president molts anys.

El grup teatral de la Cervantes inicià la seva activitat durant la Festa Major de 1945 amb La casa de Quirós de Carlos Arniches, malgrat que encara no s’havia legalitzat l’entitat. Assolí un gran nivell de participació i aconseguí crear un grup mixt sòlid que alternava les representacions en català i en castellà.

Arran de la inauguració del nou local, l’entitat es proposà un ritme frenètic, d’una representació teatral a la setmana, fet que acabà afectant profundament el grup pel lògic cansament dels seus components. L’any 1961 es va dissoldre la secció.

Més informació: https://www.elprat.cat/cultura/patrimoni-cultural/exposicions

Una part important de la història de l’entitat ha quedat recollida en la propaganda i les fotografies dels actes que organitzaven. L’arxiu municipal compta amb una part d’aquesta documentació gràcies a les donacions de particulars. Una de les persones que més hi ha contribuït és Ferran Casanovas Playà, un bon amic de l’arxiu i que malauradament, va traspassar el passat 18 de gener. Serveixi aquesta imatge del mes com a recordatori.