La imatge del mes: Dones i indústria

dones_indústria

L’arribada de la indústria al Prat de Llobregat es va produir més tard que a d’altres indrets del país, però va provocar, tanmateix, el trencament de les formes tradicionals de vida. El 4 de febrer de 1928 s’obté el primer fil de raió de La Seda de Barcelona, indústria dedicada a la fabricació de teixits artificials. La industrialització i en especial la instal·lació d'aquesta fàbrica va  suposar la incorporació de la dona al món del treball assalariat, fins aleshores limitat al petit comerç o a la participació temporal en tasques agrícoles. En alguns moments, la mà d’obra femenina va representar prop del 60% de la plantilla de la fàbrica, essent de llarg la indústria del municipi amb més dones ocupades. Determinades fases del procés de fabricació com les de blanqueig, debanat, assecat i classificació eren fetes exclusivament per elles.