La imatge del mes: Camins

El poblament del Prat, més tardà que en altres zones properes, i el seu lent creixement posterior són conseqüència de l’aïllament de la població. La manca de camins importants i la barrera natural que representa el riu van dificultar les comunicacions, en especial amb els municipis de la riba esquerra.

Durant anys, aprofitar el gual, l'indret d'un riu en què l’aigua és més baixa i el fons prou ferm perquè s'hi pugui passar caminant, va ser l’únic sistema per creuar el riu.

Les comunicacions es feien a partir d’una xarxa de camins petits que connectaven les masies i d’altres de més importants, antics braços secs del riu, com els de la Ribera i la Bufera. L’antic camí de València comunicava el Prat amb els pobles veïns.

En la confluència de camins, en direcció a la barca, que era lloc de pas de comerciants, pagesos, ramaders i viatgers, va néixer cap el s. XV, l’incipient nucli urbà del Prat, al voltant d’un estany, resta d’un antic braç sec del riu.

A la imatge es pot veure el camí d’entrada al Prat per l’Avinguda de Josep Anselm Clavé, coneguda també com a la Rambla.

 

Fotografia: Fons Josep Monés i Amat