La imatge del mes: La lluita pel temps

fitxers_seda

La lluita per la jornada laboral de vuit hores és una de les primeres grans fites de l’obrerisme. Des dels seus inicis, a les dues grans fàbriques del Prat, La Papelera i La Seda,  ja hi estava implantada. Es treballava de dilluns a dissabte i només es descansava el diumenge i les diades assenyalades, tot i que, com que les màquines no paraven, calia pagar un incentiu per cobrir aquests torns. Els primers anys no hi havia vacances.

Les condicions de treball a La Seda eren millors que a les altres fàbriques perquè els empresaris holandesos  implantaven reglaments semblants als que aplicaven en el seu  país on la legislació social era més avançada. L’any 1933, el reglament de La Seda incorporà 7 dies festius retribuïts per als seus treballadors.

 

Imatge dels fitxers d'entrada de la fàbrica de La Seda de Barcelona