La imatge del mes: La collita

Les dones i el camp
dones_camp

Hi ha feines que tradicionalment s’han relacionat amb les dones i que tenien acceptació social, fins i tot en períodes en què el treball  assalariat femení no estava ben vist. A igual feina, sovint eren discriminades en les seves retribucions respecte dels homes i tenien un baix perfil jeràrquic. Així les  feines habituals de les dones eren al comerç i a les oficines o, amb una major formació acadèmica, a la sanitat i l'ensenyament.

A les comunitats agrícoles la dependència econòmica de les dones era molt gran, perquè la seva activitat laboral no era remunerada. Només, de manera ocasional, podien fer alguns jornals en determinades èpoques de l’any. La dona és l'encarregada de la llar i de la família, i també fa feines relacionades amb el bestiar petit i de l’aviram així com d’altres pràctiques productives difícils de comptabilitzar.

Bona part de les feines que fa la dona en l’explotació agrària no es destinen directament al mercat, sinó al consum propi, i això fa que la seva aportació sigui encara més infravalorada i subestimada.