La imatge del mes: La casa del comú

casa_del_comú

No es pot parlar de l'existència d'una casa del comú o seu municipal fins al segle XIX, quan s'unificaren les diferents dependències existents a la part nord de la Plaça. Desaparegut l'hostal el 1856, es remodelaren tots els edificis, per tal d'adequar els espais a nous usos, principalment, escola de nens de diferents edats, amb l'habitatge dels mestres, i dependències municipals, inclòs l'habitatge del secretari. L'any 1864 es construí una nova escola de nenes a la cantonada amb el carrer Major.

Al llarg del segle XVIII figuren documentats diferents espais on es reunia el consell municipal. A més de les reunions a l'església o a Barcelona, que es mantingueren fins poc després de la guerra, el consell local es reuní a l'hostal  i a l'escola.

També es van celebrar reunions a la caseta de Baldiri Sigalés, que el comú es va quedar a causa dels deutes de l'hostaler i barquer, i que estava situada on avui hi ha el mercat municipal. Aquest ús per fer-hi reunions, però, va ser temporal, i la caseta, com la resta d'edificis públics al segle XVIII, va tenir diversos usos, des de presó a arxiu, passant per casa de l'agutzil.

L'any 1789, Francisco de Zamora, envià un qüestionari a tots els pobles de Catalunya per tal de redactar un informe sobre la situació econòmica del país. La resposta del Prat, redactada pel rector, ens dóna molta informació. De l'Ajuntament deia:

El Ayuntamiento tiene una casa mui pequeña que sirve también para habitación del maestro de leer, escribir i contar. En la parroquia del Prat hai bayle, quatro regidores, diputado i síndico procurador, nombrados por la Real Audiencia