La imatge del mes: El cementiri vell

cementiri_vell

L'antic cementiri era al costat del temple parroquial, però amb els anys i el creixement demogràfic  esdevingué insuficient. A més, les lleis higienistes del segle XIX prohibiren la ubicació de cementiris en els nuclis de població.  

L'any 1850 l'Ajuntament aprovà la construcció d'un nou cementiri, lluny de la zona urbana, al final de tot de l'actual carrer de lo Gaiter del Llobregat.

Les obres s'endarreriren durant anys, per problemes de tota mena, entre ells, els plets amb el propietari dels terrenys afectats, Jaume Tos. La situació és complicà per la negativa del rector a acceptar el nou cementiri.

Finalment el seny s'imposà i després de les oportunes ordres de les superioritats civils i religioses, el nou cementiri entrà oficialment en funcionament l'any 1858, tot i que, prèviament, s'havia habilitat a causa de l'epidèmia de còlera de l'any 1854.

El recinte actual és un conjunt de cinc illes de nínxols, tancades per una tanca que envolta tot el perímetre. Tot l'espai lliure interior està enjardinat amb xiprers alineats i passeigs. L'accés principal és al carrer de Lo Gaiter del Llobregat.

Aquest cementiri se'l coneix com a "cementiri vell". L'any 1963 s'inicià la construcció del cementiri del Sud.