El document del mes: L'envelat de la Festa Major

envelat

L'acte més popular de la Festa Major del Prat era el ball. En el darrer quart del segle XIX començà a estendre's el costum de muntar un envelat per als balls que permetia tenir un espai cobert, que protegia de les inclemències del temps, i una gran capacitat per acollir assistents.

Els primers envelats s'havien instal·lat a la Plaça, però aviat van ser traslladats a l’avinguda Josep Anselm Clavé (la Rambla), en un descampat que hi havia, després del carrer Flaquer. Després, a mesura que el Prat creixia, es va instal·lar en diferents llocs.

L'envelat era una carpa muntada sobre unes estructures de suport semblant a les que es fan servir als circs, però amb la diferencia que l'interior es guarnia luxosament amb garlandes, teles, llums... Es posaven cadires al voltant de la pista de ball i, fins i tot, llotges, conegudes popularment com a palcos.

A l'envelat es feien balls a diferents hores i de diferents característiques. Per a tots, era important contractar una orquestra de renom perquè actués com a reclam. El primer dia de la festa, es feia ball a la tarda i a la nit. El segon dia, hi havia sessions de matí, tarda i nit: el ball del matí era de gala, i les noies portaven vestits llargs i tan luxosos com els permetia la seva economia; el ball de la tarda era normal i a la nit l’orquestra feia un petit concert, d’uns tres quarts d’hora, seguit d’un nou ball.

La tradició de l'envelat va arribar fins a finals dels anys 70. Els darrers anys la carpa la  llogava l'Ajuntament i acollia orquestres, conjunts i cantants de moda.

El document, que us presentem aquest mes, és de l'any 1877 i fa referència a la petició que fan un grup de joves a l'Ajuntament del Prat, per instal·lar un envelat a la plaça de la Vila durant la Festa Major. Finalment, la petició va ser denegada perquè l'Ajuntament no s'acabava de refiar d'aquests joves. Aquest document forma part de la sèrie Festa Major del Fons municipal del Prat de Llobregat.