El document del mes: Societat cultural recreativa Ibis (1934-1936)

La societat Ibis va ser constituïda el 20 de març de 1934 amb el nom de Societat Cultural Recreativa Pemán, fent referència a l'escriptor José María Pemán. Ben aviat, el 7 de maig del mateix any, la societat va canviar de nom de l'entitat, a causa de les tendències polítiques de l'escriptor andalús, que quedaven molt lluny dels principis que regien les normes i Estatut de la societat.

La societat Ibis va ser la primera societat pratenca que va admetre les dones com a sòcies de ple dret i la primera entitat cultural impulsada per població immigrant que havien vingut a treballar a la indústria. Els homes en podien formar part a partir dels divuit anys i les dones a partir dels quinze. Tot i que s'admetien dones, els càrrecs de la Junta, amb alguna excepció, estaven reservats exclusivament als homes més grans de vint-i-tres anys que portaven un mínim de sis mesos a l'entitat.

L'entitat s'organitzava en diferents seccions que programaven les activitats. Una de les activitats en què va destacar més la Societat Ibis va ser la teatral, el quadre escènic es va crear l'any 1935. Les representacions tenien lloc a la seva seu social, al Bar Lázaro, situat a l'actual c. Centre Cantonada carrer Flaquer, tot i que en alguna ocasió havien actuat al teatre del Centre Artesà.

 

Pel que fa a la seva ideologia política, eren majoritàriament

d’esquerres i estaven vinculats a sindicats i partits obrers.

La Guerra civil va acabar bruscament amb el funcionament de la societat.

Com a document del mes, us mostrem un cartell del drama Juan José, representat pel quadre escènic de l'Ibis, per a la celebració de la festa del treball.
 

Aquest document va formar part de l’exposició Gent de teatre, produïda per l’arxiu municipal del Prat l’any 2007.