El document del mes: El còlera de 1854

Una de les malalties epidèmiques més importants que va patir el poble del Prat, i que està força documentada, és l’epidèmia del Còlera de 1854.

El còlera és una malaltia intestinal aguda que es transmet per un bacteri, per contagi directe o a través dels aliments o aigua contaminada.

L’epidèmia de còlera asiàtic que es va desenvolupar entre els mesos d’agost i setembre de l’any 1854 va ser una de les més virulentes del segle i la primera de la que hi ha constància documental a l’Arxiu municipal del Prat.

Es van veure afectats per la malaltia 416 pratencs i d’aquests es van produir un total de 147 defuncions, 89 dones i 58 homes. El fet que hi hagi més dones que homes, ho explica el fet que les dones eren les que tenien cura dels malalts i per tant es contagiaven més fàcilment.  Quan es produïen aquests atacs de còlera, tal i com ho recull el personal sanitari en els seus escrits, els marits moltes vegades abandonaven les cases deixant la família. La malaltia afectà de manera més virulenta a la població més feble: nens petits i gent gran.

Dins del mateix entorn familiar es va produir més d’una defunció. Els metges de l’època no podien assegurar les causes de l’epidèmia però especificaven clarament que podria ser causada per la manca d’higiene, cases amb habitacions estretes i mal ventilades on conviuen molts membres d’una família, barrejats sovint amb animals de conreu, etc...

La situació va ser catastròfica i per fer front a les despeses, molt elevades, que provocà la malaltia, l’Ajuntament del Prat va haver de demanar ajuts al Govern Civil.

Posteriorment es produiran altres invasions de còlera, menys virulentes, els anys 1865 i 1885.

Aquest mes us mostrem el document Resum de les defuncions causades pel còlera durant el mes d’agost, de 1854. Forma part de la sèrie Epidèmies i contagis (Salut Pública).   

 

(Informació extreta de GOMEZ INGLADA, M. “Els temps de les transformacions: El Prat als segles XIX i XX” a El Prat de Llobregat: Des de la formació del delta fins al segle XX. Actes del I Curs d’Història del Prat. Amics d’El Prat, 1996)