El document del mes: El Noticiari pratenc

El Noticiari Pratenc (1934-1936) va ser la primera publicació pratenca que, sense estar vinculada a cap entitat, va assolir una continuïtat important. Tenia una periodicitat quinzenal, però sense data fixa de sortida, era de mida gran (35 x 50 cm) i inicialment només tenia quatre pàgines.

La seu oficial era el número 3 de la plaça de la Mancomunitat (actual plaça d’Espanya), l’antic cafè restaurant de Jesús Lázaro i s’imprimia a la Imprenta Comercial del Prat, de la família Aguirre.

No tenia una línia editorial definida i era l’adscripció política dels redactors la que el situava en un ampli ventall des del republicanisme fins a l’anarquisme. La publicació alternava el castellà amb el català, que va anar guanyant protagonisme. A partir del 8 de juny de 1935, es va catalanitzar el seu nom.

Es finançava amb la publicitat que hi havia inserida tot i que en un moments difícils l’Ajuntament li va concedir un ajut mensual de 50 pessetes (0,30 €) amb la condició que es publiquessin dos números al mes.

En els primers números, hi ha un major pes dels articles d’opinió motivat, possiblement, per la dificultat de recollir temes d’actualitat i pel necessari rodatge de l’equip de redacció. La majoria dels articles estan signats amb pseudònims.  A poc a poc, les notícies d’actualitat van guanyant protagonisme i es van distribuint com a seccions fixes. Tot i que les seccions van anar variant amb el temps, hi ha una preferència per unes temàtiques determinades, hi havia secció d’esports, d’acords municipals, agricultura, teatre, naixements, pàgina femenina, etc....

Des del 13 d’abril de 1935 s’hi incorpora una secció fixa que ocupa tota la contraportada. Aquesta pàgina s’anomena Noticiari Pratenc i té una capçalera pròpia. Es va mantenir a la publicació fins al 16 de febrer de 1936.

El Darrer número publicat el 19 de juliol de 1936, coincidint amb el cop d’estat de Franco. S’edità des del desembre de 1934 i se’n van publicar 37 números.