El document del mes: Amics del Llibre

La societat Amics del llibre va legalitzar els seus estatuts a finals de 1930. La seva seu social es trobava al conegut Cafè Piculin, propietat de Miquel Costafreda, que estava situat a la Plaça de la Constitució, núm. 4, actual Plaça de la Vila.

L’entitat es definia com a una entitat apolítica i entre els seus objectius estava el de fomentar i difondre l’afició a la lectura. La seva llengua oficial era el català tot i que, sembla ser, es podria fer servir qualsevol altra llengua si fos necessari.

Ens consta, gràcies a la documentació municipal que, almenys, va estar activa durant l’any 1931.

Entre les activitats que oferien, estaven la d’organitzar actes culturals i recreatius com ara conferències, vetllades literàries, excursions, etc.. tot i que no s’ha trobat cap document que faci referència a actes organitzats per l’entitat. A l’Arxiu municipal del Prat, només consta una petició de l’any 1931, on demanen subvenció per editar un butlletí mensual o quinzenal, que fos portaveu de l’entitat i mitjà de difusió de qualsevol acte cultural que es produís al Prat. No sabem si, finalment, es va arribar a editar aquest butlletí, perquè no en coneixem de l’existència de cap exemplar.

Amics del Llibre comptava amb dos tipus de socis: els fundadors i els numeraris. Tots els socis tenien dret de veu i vot a les Juntes Generals, amb l’únic requisit de  portar més de dos mesos formant part de l’entitat. Per ocupar un càrrec, es demanava una antiguitat de sis mesos.

Els càrrecs de president, vicepresident, secretari, tresorer, bibliotecari i vocals, es renovaven parcialment cada any. Les Juntes Generals s’havien de convocar el febrer de cada any i les extraordinàries sempre que fos necessari.

Com a document del mes, us mostrem un escrit de l’entitat Amics del Llibre, adreçat a l’ajuntament del Prat, on es notifica oficialment la seva constitució. A l’escrit apareix la important quantitat de socis que tenia l’entitat, quaranta-un socis, si tenim en compte la població que tenia el Prat l’any 1930: al voltant dels 6200 habitants.  

Al document també s’informa de la constitució de la Junta Directiva:

  • President: Ramon Roigé Calzada, que era advocat i jutge municipal
  • Vicepresident: Estanislau Masas Clos, mestre d’escola particular
  • Tresorer: Joan Muntaner Auradell, empleat municipal a Barcelona
  • Bibliotecar: Evarist Oliva Puigventós, jornaler
  • Secretari: Faust Feu Parellada, encarregat del sindicat agrícola “El Llobregat”
  • Vicesecretari: Tomàs Busquets Sanfeliu, agricultor
  • Vocal: Jaume Fabregat Roig, mestre nacional
  • Vocal: Ramon Parés Pugés, dependent de comerç a Barcelona.

El document data del 8 de març de 1931 i forma part la sèrie P155. Activitats culturals entitats, del Fons municipal del Prat

(Informació extreta de Gomez Inglada, Marga. Associacionisme i cultura en una societat en transformació. El Prat de Llobregat 1910-1960. Col·lecció de Textos locals, núm. )