El document del mes: La Violeta

El 1920, neix al Prat la Societat Recreativa La Violeta, amb domicili social al carrer de Prat de la Riba 1 (actual Dr. Soler i Torrens). És una entitat que va durar poc temps i de la qual s’ha trobat molt poca informació.

Aquesta societat, nascuda amb intenció lúdica, tenia com a objecte oferir als socis actes culturals i d’esbarjo com la celebració de balls, concerts, vetllades literàries, funcions teatral, etc. Es definia com una entitat recreativa i apolítica i, de fet, els seus representants visibles no tindran cap vinculació política local. Sembla ser que la procedència dels seus socis era majoritàriament d’immigrants catalans que s’havien establert al Prat, de composició molt variada, on predominaven els petits menestrals i treballadors agrícoles.

Els òrgans rectors de la societat eren la Junta General, que es reuniran de manera ordinària i extraordinària, i la Junta Directiva, formada per un President, un vicepresident, un secretari, un tresorer i quatre vocals.

L’entitat es finançarà a partir de les aportacions econòmiques dels socis, en forma de quotes mensuals d’una pesseta o per donatius amb motiu de la celebració de festes. Els socis també podien fer donacions voluntàries a la societat, i en aquest cas seran distingits amb el títol de “socis protectors”. Els número de socis podia ser il·limitat, però per accedir a aquesta condició era necessària la recomanació de dos socis.  Els candidats havien de complir almenys els següents requisits: ser residents al Prat, mostrar bona conducta i tenir un mitjà de vida conegut.

El document que us presentem aquest mes, fa referència a la resposta de la societat al “Qüestionari per al Cens d’Associacions” realitzat pel Ministeri de Treball, Comerç i Industria, complimentat el 10 de juliol de 1923.

Del document es pot deduir que La Violeta era una entitat exclusivament masculina, tot i que aquest punt no estava especificat als Estatuts, que comptava amb 20 socis i que no havia tingut cap moviment al llarg de l’any 1923.

Veiem al document que el capital l’entitat era de 240 pessetes. Si les quotes mensuals només representaven 20 pessetes, tot fa pensar que les aportacions extraordinàries havien de ser força importants.

Malauradament no disposem de cap informació referida a la seva activitat social, ni es conserva cap programa d’alguns dels actes que hagin estat organitzats per l’entitat a l’Arxiu municipal.

El document del mes forma part de la sèrie Associacions recreatives de l’Arxiu municipal del Prat de Llobregat.

(informació extreta de Gómez Inglada, Marga. Associacionisme i Cultura en una societat en transformació. El Prat de Llobregat 1910-1960).