Ajuts a la rehabilitació d’habitatges i edificis


Tags: Prat Espais

El Consorci Metropolità de l’Habitatge ofereix subvencions per a la rehabilitació d'habitatges i edificis, amb l’objectiu d’incidir en la qualitat de vida de la ciutadania, la millora de les condicions d'habitabilitat i la millora del paisatge urbà.

Quins àmbits d’actuació contemplen aquests ajuts?

Les subvencions oscil·len entre el 35 % i el 50 % del cost de les obres i poden ser sol·licitades per rehabilitar edificis residencials i habitatges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en els següents àmbits:

  • Conservació: rehabilitació dels fonaments, l’estructura, les instal·lacions, les façanes, les cobertes i les mitgeres. Millora d’altres instal·lacions comunes per adequar els habitatges a la normativa vigent.
  • Millora de la qualitat i de la sostenibilitat: millora de l'aïllament, substitució de finestres, instal·lació de sistemes de calefacció o refrigeració i instal·lació d'equips de generació amb energies renovables.
  • Millora de l’accessibilitat: instal·lació d'ascensors, supressió de barreres arquitectòniques i altres ajustos raonables en matèria d'accessibilitat.
  • Habitabilitat interior de l’habitatge: obtenció de l'habitabilitat, adequació de les instal·lacions existents a l'habitatge, sostenibilitat i rehabilitació energètica de l'interior de l'habitatge, adaptació per a persones amb problemes de mobilitat.

Temes relacionats

Ajuts i serveis a l'habitatge

L’Ajuntament del Prat ofereix un ventall de serveis i ajuts a l’habitatge.

Borsa d’habitatge de lloguer

Servei gratuït de mediació entre propietaris i llogaters per incrementar l'oferta d'habita

Intermediació en deutes de l’habitatge

Servei gratuït d'informació, assessorament i intermediació per evitar la pèrdua de l'habit

Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial

Inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, imprescindib