Les activitats d'estiu infantils i juvenils s'adapten a les circumstàncies

Tornen les activitats d’estiu infantils i juvenils! Ara més que mai, i amb l’objectiu d’acompanyar els infants i el jovent pratenc en l’actual context de crisi sanitària, social i econòmica, l’Ajuntament i entitats de la ciutat han organitzat un programa d’activitats adaptat a les circumstàncies actuals d’alerta sociosanitària. Aquestes activitats són una eina educativa de primer ordre i una gran oportunitat per gaudir d’un lleure de qualitat i amb transmissió de valors, així com per facilitar la conciliació de les obligacions familiars. Això és especialment important per als infants i adolescents d’entorns socioeconòmics més desfavorits. Enguany, les activitats tindran una triple funció: ajudar a assumir i processar emocionalment les implicacions de la crisi, recuperar la convivència presencial amb altres infants, i fer aprenentatges específics d’autoprotecció i nous hàbits.

Consulteu en aquest enllaç totes les activitats que hi ha per aquest estiu! 

Guia Activitats Estiu

 

 

 

Les activitats d’estiu es faran seguint totes les recomanacions de prevenció que indiqui l’autoritat competent en matèria de salut a Catalunya. S’estableix un període de revisió setmanal per incorporar mesures noves o fer les modificacions necessàries a les mesures vigents. Aquestes mesures de prevenció incorporen adequació de les activitats, els espais i els grups, mesures personals i col·lectives d’higiene i prevenció.

 

HIGIENE PERSONAL

 • Es fomentaran i garantiran les pautes d'higiene personal adequades facilitant els productes i materials necessaris.

NETEJA I DESINFECCIÓ

 • S'assegurarà la neteja i desinfecció constant i pautada de totes les superfícies, espais i materials.

ACTIVITATS A L'AIRE LLIURE

 • Es prioritzarà les activitats a l’aire lliure o en espais oberts i amb ventilació natural.

GRUPS DE CONVIVÈNCIA

 • Les activitats es faran en grups de convivència aïllats de 10 participants amb un educador/a.

FORMACIÓ DELS EDUCADORS/ES

 • Es faran formacions específiques en educació emocional, higiene i prevenció per preparar als monitors i monitores.

RESPONSABLE DE LA SEGURETAT I HIGIENE

 • A totes les activitats hi haurà una persona Responsable de la Seguretat i Higiene que vetllarà pel seguiment d'aquestes mesures.

NO ES PERMETRAN VISITES

 • No es permetran les visites/entrades de familiars a les activitats i s'organitzaran de manera esglaonada les entrades i sortides.

CONTROL DE TEMPERATURA I SÍMPTOMES

 • Es farà un control de temperatura diari i de la simptomatologia associada amb el COVID-19.

PROTOCOL EN CAS DE POSITIU

 • Es complirà amb el protocol que estableixin les autoritats sanitàries en cas de positiu d’algun participant i/o membre de l'equip.

NO ES PODRÀ PARTICIPAR SI...

 • En cap cas es podrà participar a les activitats si es tenen símptomes de COVID-19 o s'ha estat en contacte amb persones afectades en els últims 14 dies.

A partir del 29 de juny

Les activitats d’estiu 2020 començaran el 29 de juny sempre que al Prat ens trobem, almenys, a la fase 3 de la desescalada.

Informació i inscripcions

Per internet a online.elprat.cat
(suport telefònic durant tot l’estiu al 934 794 501, de 9 a 13.30 h, i al juny de dilluns a dijous de 16.30 a 19 h)

A partir del dimarts 9 de juny, (de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h, i al juny de dilluns a dijous de 16.30 a 19 h)

Targeta de crèdit
 

Per internet a online.elprat.cat
Presencial a l’entitat (consultar a l’entitat mitjançant mail o telèfon)

A partir del dimarts 9 juny, en els horaris de les entitats indicats. 

En metàl·lic
Ingrés bancari a qualsevol oficina de “la Caixa” o “Servicaixa”

Targeta de crèdit per internet (consulteu la forma de pagament a cada entitat.)

En totes les activitats serà imprescindible aportar la següent documentació:

 • Autorització del pare, mare, tutor o tutora
 • Declaració responsable del tutor/a conforme l’infant o adolescent reuneix els requisits de salut per participar en l’activitat.

Aquesta documentació s’ha de lliurar a l’entitat organitzadora com a màxim el primer dia de l’activitat.

 • Per fer la inscripció, cal portar el número del DNI del pare, mare, tutor o tutora, o de l’infant, si en té.
 • Les inscripcions no seran efectives si en un termini màxim de 5 dies naturals no s’ha fet el pagament de les activitats. Aquest pagament s’ha de realitzar abans del dimecres previ a la setmana d’activitat.
 • Totes les activitats s’iniciaran sempre que es cobreixi el nombre mínim d’inscripcions.
 • Cal indicar a la inscripció si l’infant o jove té una necessitat especial o una diversitat funcional. En aquest cas, és imprescindible formalitzar la inscripció i aportar el document i/o informe de l’EAP que ho acrediti a l’OIAC abans del dia 14 de juny, per tal que l’entitat organitzadora pugui valorar la idoneïtat de l’activitat.
 • Si l’infant o jove pateix alguna malaltia o al·lèrgia, caldrà aportar un informe mèdic i entregar-lo, com a màxim, el primer dia de l’activitat.
 • Els infants nascuts l’any 2017 han de tenir 3 anys complerts a l’inici de l’activitat i l’entitat valorarà si és adequada per a infants que encara no han estat escolaritzats.
 • En cas de renúncia a una activitat una vegada començada, no se’n retornarà l’import.
 • En cas d’anul·lació de l’activitat d’un grup de convivència per detecció d’un positiu en COVID-19, es retornarà l’import abonat proporcional a l’activitat no realitzada.
 • La gestió de les devolucions es farà a l’entitat corresponent.

 

A TOTES LES ACTIVITATS D’ESTIU
Els nens i nenes tenen, inclosa en el preu, una assegurança contra accidents durant l’horari de l’activitat.

 

A LES COLÒNIES D’ESTIU

Cal aportar:

 • Original de la targeta magnètica de prestació sanitària
 • Certificat mèdic (recomanable, no obligatori)
 • Fotocòpia de la cartilla de vacunació de l’infant o jove


SUMMER SCHOOL

Cal aportar:

 • Fotocòpia de la targeta magnètica de prestació sanitària
 • Fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor/a

 

CASAL I COLÒNIES DISPRAT LLEURE
Els infants que no provinguin del CEE Can Rigol hauran de presentar un informe de valoració de la seva discapacitat, que prèviament hauran sol·licitat al seu centre educatiu.


CENTRE MUNICIPAL DE VELA (CMV)
Per participar en els casals, campus i cursets de vela al CMV, és imprescindible saber nedar.


RECOMANACIONS
Diàriament, els infants han d’anar equipats amb: gorra per al sol, crema de protecció solar i roba i calçat còmodes.

Per evitar la pèrdua i/o confusió dels objectes personals, caldrà identificar-los amb el nom i els cognoms.

Si els pares o tutors no poden anar a buscar els infants a la sortida, caldrà omplir un full d’autorització perquè hi pugui anar una altra persona o perquè els infants puguin marxar sols.(El full d’autorització s’ha de sol·licitar a l’entitat.)


INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA EL SOL, UN PLAER AMB PRECAUCIÓ
Aquest estiu volem que tots gaudiu del plaer del sol i que adquiriu uns hàbits saludables de fotoprotecció durant les activitats d’estiu:

 • Utilitzeu un protector solar FPS 30+, resistent a l’aigua i amb protecció UVA.
 • S’ha d’aplicar 30 minuts abans de l’exposició i en quantitat abundant.
 • Torneu a aplicar-lo cada 2 hores o després de mullar-vos o suar.
 • Eviteu el sol entre les 12 h i les 17 h.
 • Busqueu l’ombra, feu servir barrets, ulleres i roba adequada.
 • Beveu molta aigua per evitar deshidratar-vos.
 • Recordeu que cal protegir-se de les radiacions solars tot l’any.

 

ELS/LES PARTICIPANTS A LES ACTIVITATS HAN DE COMPLIR ELS SEGÜENTS REQUISITS PER A PRESERVAR LA SALUT DEL GRUP:
• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar,diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós 1.
• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
• En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront.

 • L’Ajuntament facilita l’accés a les Activitats d’Estiu al Prat 2020 als infants i joves nascuts entre els anys 2001 i 2017 que estiguin empadronats al Prat de Llobregat i que tinguin una renda familiar anual igual o inferior a la publicada a les corresponents bases reguladores, publicades al BOPB amb data 31-01-2020.

Llistat d'ajuts concedits

Accés al llistat d'ajuts concedits

Accés a la cerca de tràmit

A tenir en compte

 • Els ajuts es destinen a les activitats que apareixen en el programa d’Activitats d’Estiu al Prat 2020, i també a les organitzades per les entitats de lleure AEiG Anton Vilà, AEiG Conxita Busquets i l’Esplai Sant Pere i Sant Pau.
 • Es podrà gaudir d’una o més activitats de diferents entitats organitzadores de la guia d’activitats d’estiu sempre que la inscripció es faci en un únic tràmit.
 • Les inscripcions amb AJUT es faran pels mateixos canals que la resta d’inscripcions, els imports atorgats es descomptaran automàticament en el programa de tramitació de les inscripcions
 • En cas que la família renunciï a l’ajut concedit, aquest quedarà sense efecte.

Contacte entitats

Pratenc Associació d'Atletisme

coordinacio@pratencaa.org

Casal fitness jove i cursets de natació

esports@elprat.cat / 93 370 00 50 ext.5431 

De DLL a DV de 9 a 13.30h

Club barcelonista Terlenka

cbterlenka@gmail.com / 663 22 07 07

Club Bàsquet Prat

casalestiucbprat@gmail.com / 650 06 49 49

De DLL a DV de 17.30 a 20h

Club Patín Cobra

campusestiucobra@hotmail.com / 661 55 16 56

AE Ritmica Prat cor Blau

ritmicaprat@gmail.com / 616 26 43 10

Club Escola Rítmica prat

cerprat@gmail.com / 666 19 55 16

DM i DJ de 18 a 19h

Assocació esportiva bàsquet pratenc

casalpratencmendez@gmail.com

Club Volei prat

cvprat@gmail.com / 693 59 74 94

De DLL a DJ de 17 a 19h

Club Esportiu Rítmica Pratenc

cer_pratenc@hotmail.com / 635 97 49 96

De DLL a DV de 16.30 a 18.30h

Club Natació Prat

casal@cnprat.cat

Federacio catalana de vela

info@velaelprat.com / 697 11 57 49

De DM a DSS de 10 a 14h

Padel barcelona el prat

info@padelbarcelonaprat.com / 93 170 21 40
 

Ampa Ramon Llull

casalamparamonllullgalileo@gmail.com

625.707.936

Summer school

educacio@elprat.cat / 93 370 00 50 ext. 5335

 

 

 

Escola d'arts del prat

info@amicsartprat.org / 93 370 85 01

De DLL a DV de 17 a 20h

Associació Lúdica Els Bitxos

annagarciaelsbitxos@gmail.com / 636 26 15 10

De DLL a DV de 9 a 14h

Escola d'arts en viu

lescoladartsenviu@elprat.cat  / 93 479 45 05

De DLL a DV de 9 a 13.30h

La Beat Urban Center (Centre de Dansa i Arts Escèniques)
C. de Catalunya, 61
labeaturbancenter@hotmail.com / 93 379 32 23
De DLL a DV, de 17 a 21 h


 

Associació de Lleure Imaginàrium

www.pinguprat.cat  /  imagin@pinguprat.cat

Tel. 620 87 18 39 /  de 18 a 22 h (telèfon)

 

Centre d'esplai El Globus

www.elglobus.cat  /  info@elglobus.cat

Durant el mes de juny

tel. 93 370 90 04   (de dll a dv, de 17 a 18.30 h )

Durant el casal d’estiu

tel. 661 06 85 80  (de dll a dv de 9.30 a 13 h)

 

Associació Disprat Lleure

Tel. 646 006 753  (dll i dx, de 16.30 a 17.30 h)

Ae/: disprat.lleure@gmail.com

Grup Infantil Sant Cosme

www.gisc.fundesplai.org / giscosme@fundesplai.org

Tel. 93 370 19 17 / 627 36 20 31 ( de dll a dv, de 16 a 19.30 h)
 

Pratenc Associació d'Atletisme

C. de Frederica Montseny [Complex esportiu Sagnier] 0002-0008
Tel: 934785723 | Web | Mail | Twitter

Club Barcelonista Terlenka

Av. de la Verge de Montserrat 0007
Tel: 934785174 | Mail

Club Bàsquet Prat

Av. del Pare Andreu de Palma [Complex esportiu Estruch] 0009
Tel: 934782269 | Web | Mail | Twitter | Facebook

Club Patin Cobra El Prat

Av. del Pare Andreu de Palma [Complex esportiu Estruch] 0009
Tel: 639088711 | Web | Mail | Twitter | Facebook