L'alcalde

Lluís Tejedor i Ballesteros

Va néixer a Cifuentes (Guadalajara) l’any 1952 i arribà a Catalunya de ben petit. És enginyer tècnic electrònic de professió. És alcalde del Prat de Llobregat des del 2 de març de 1982, primer dins de les files del PSUC i posteriorment a Iniciativa per Catalunya Verds.

Lluís Tejedor exerceix diferents càrrecs d’àmbit supramunicipal i metropolità, com ara la vicepresidència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la vicepresidència de la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya – CONGIAC, així com també membre de la Comissió Executiva d'Iniciativa per Catalunya Verds.

Agenda