Eleccions municipals 2023

El diumenge 28 de maig se celebraran eleccions municipals al Prat i a tots els municipis de l’Estat espanyol. Tal com diu la llei electoral (LOREG) se celebren el quart diumenge del mes de maig cada quatre anys.

 • Seguiment de la participació i els resultats

Podeu seguir l'evolució de les dades de participació i l'escrutini en temps real a eleccions.elprat.cat

 • Qui pot votar?

A les eleccions municipals poden votar, a més dels espanyols majors d’edat residents a l’estat, tots aquells ciutadans de la Unió Europea que també resideixin en territori espanyol. I també aquells ciutadans que els seus països tinguin un acord de reciprocitat, és a dir, que permeten que els ciutadans espanyols residents a l’estranger puguin votar en les seves eleccions locals. Actualment són: Noruega, l’Equador, Nova Zelanda, Colòmbia, Xile, Perú, Paraguai, Islàndia, Bolívia, Cap Verd, República de Corea i Trinidad i Tobago. Aquestes persones han de fer un seguit de tràmits.

 

Els ciutadans i ciutadanes del Prat de Llobregat, amb dret a vot en aquestes eleccions , podran consultar les llistes del cens electoral als efectes de comprovar la seva inscripció entre els dies 10 i 17 d’abril de 2023.

A partir del 10 d’abril es pot fer la consulta al telèfon 901 101 900 i al web municipal www.elprat.cat .

De forma presencial es pot consultar a l’Ajuntament, Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana–OIAC- pl. de la Vila, 1, en l’horari següent:

 • De dilluns a divendres de 9 a 13:30 h.
 • De dilluns a dijous, també de 16:30 a 19 h

Les persones que no constin al cens electoral o que hi estiguin inscrites erròniament hauran de formular la reclamació corresponent durant el termini comprés entre els dies 10 i 17 d’abril, ambdós inclosos. La reclamació es pot presentar a l’Ajuntament (OIAC), o a l’Oficina del Cens Electoral de Barcelona, carrer Via Laietana, 8. Hauran d’adjuntar fotocòpia del DNI o passaport i, en el supòsit de presentar-la a Barcelona, també un justificant d’empadronament que serà facilitat per l’OIAC.

 • Com votar per correu?

A partir del 4 d’abril (que és quan es publicarà al BOE el decret de convocatòria) i fins al 18 de maig, es podrà sol·licitar la documentació per votar per correu. Caldrà anar a una oficina de Correus, on, després d’acreditar la identitat, s’haurà d’omplir un formulari. Un cop feta aquesta gestió, la persona sol·licitant ja no podrà exercir el seu vot presencial.

L’Oficina del Cens enviarà per correu certificat la documentació al domicili que s’hagi notificat i el/la votant haurà de remetre la papereta també per correu certificat a Correus fins a quatre dies abans de les eleccions.

La Junta Electoral Central és l’òrgan permanent i màxim de l’administració electoral i té la seu al Congrés dels Diputats. Vetlla per la transparència i les garanties del procés electoral i està format per magistrats del Tribunal Suprem i catedràtics de Dret, Sociologia o Ciències Polítiques.

 • Acompanyament a persones amb mobilitat reduïda

Per tal de garantir l'exercici del dret a vot a les persones amb mobilitat reduïda, l'Ajuntament posa a disposició de qui ho necessiti un servei d'acompanyament als col·legis electorals amb transport adaptat. Les persones interessades en la utilització del servei  ho hauran de sol·licitar a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) trucant al 93 479 4544, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 13.30 h. El mateix dia de les votacions,  abans de les 14h, també poden sol·licitar-lo trucant al 93 379 00 50.

El servei es prestarà en la franja horària compresa entre les 15 i les 19 h del dia 28 de maig de 2023.

Les dades que caldrà facilitar per sol·licitar-lo són: nom i cognoms, adreça, telèfon, col·legi electoral on es votarà, nivell de dependència i/o mobilitat, condicions de l'edifici on viu (si disposa d'ascensor o, en cas contrari, com són les escales cas contrari, etc.).

 

Altres dates destacades del procés electoral: 

 • Proclamació de les candidatures: 1 de maig

El dilluns 3 d’abril el Govern espanyol va signar el decret de convocatòria de les eleccions. Les candidatures s’han de presentar davant de la junta local de zona entre el 19 i el 24 d’abril i, després d’un període d’esmenes, l’1 de maig hauran de quedar definitivament proclamades.

 • Inici de la campanya electoral: 12 de maig

La campanya electoral s’iniciarà el 12 de maig (és a dir, la mitjanit del dia 11 al dia 12) i acabarà la mitjanit del divendres 26 de maig. L’endemà, dia 27, serà la jornada de reflexió, i l’endemà, 28 de maig, dia de les votacions.

 • Prohibició de sondejos i inauguracions

Des del dilluns 22 de maig està prohibida la publicació de sondejos o enquestes electorals. A més, a partir del 4 d’abril està prohibida la inauguració i la seva publicitació per part dels governs municipals.

 • Sorteig dels membres de les meses electorals

Entre el 29 d’abril i el 3 de maig, l’Ajuntament del Prat celebrarà un sorteig per designar els membres de les meses electorals. Tres dies després del sorteig, amb data màxima del 6 de maig, es notificarà el resultat a les persones que n’hagin sortit escollides. Durant els set dies següents a la notificació (amb data màxim del 13 de maig) les persones designades podran presentar al·legacions per no haver de presentar-se a la mesa electoral el dia 28. El 18 de maig, com a data màxima, es resoldran les al·legacions i es farà la notificació a les persones suplents, si s’escau.

 • Constitució dels ajuntaments

El nou ajuntament es constituirà el vintè dia posterior a les eleccions, és a dir, el dissabte 17 de juny. Si es produís algun recurs contra la proclamació, la constitució s’ajornaria 20 dies més, és a dir, fins al 7 de juliol.


La LOREG estableix quants regidors i regidores corresponen a cada municipi, amb un barem que té a veure amb el nombre d’habitants. En el cas del Prat, el nombre de regidors/es és de 25. Els partits polítics que superin el 5 % dels vots, que és el mínim que estableix la llei, aconseguiran representació als plenaris. Els que quedin per sota del 5 % restaran fora del consistori.