Hospital Sant Joan de Déu

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és una institució privada sense ànim de lucre amb vocació de servei públic, dedicat a l'atenció integral de dones, nens i adolescents i, en l'actualitat, un dels centres pediàtrics d'alta especialització més importants d'Europa.