Pla Jove 2006 - 2010

L'any 2005 i fins el juliol del 2006 el departament de Cultura i Joventut, va estar treballant en el disseny del Pla Jove 2006-2010, per tal d’estructurar i planificar les polítiques de joventut del municipi durant un període de 5 anys.

El Pla  va significar una veritable visualització de les polítiques de joventut del municipi, que es va articular al voltant dels següents projectes:

 • Informació: El Lloro i el programa de Punts d’Informació i Dinamització als Centres d’Ensenyament Secundari (PIDCES).
 • Entitats i col·lectius: dinamització d’iniciatives juvenils, Dinamització d’Espai Públic (DIEP) i convenis amb entitats juvenils.
 • Lleure: convenis amb les entitats de lleure, activitats d’estiu i desenvolupament de la mostra lúdica de Nadal, Pratijoc.
 • Sales d’Estudi 

El procés d’elaboració del Pla Jove 2006-2010 es va estructurar en tres grans blocs de treball: informe de la realitat de la joventut, diagnosi participativa i l’anàlisi de les polítiques de joventut aplicades.

Partint d’aquesta realitat, el desenvolupament del Pla Jove va permetre treballar tots els projectes per a joves sota tres grans àmbits:

 • Autonomia,
 • Oci i experimentació 
 • Ciutadania.

  Altres Plans Joves del Prat

  Pla Jove 2013-2017

  Document que contempla programes i accions adreçats a la joventut del Prat fins al 2017.

  Pla Jove 2018 - 2023

  Procés participatiu per la elaboració del Pla Jove 2018-2023 - Procés finalitzat -