Pla Jove 2018 - 2023

Durant el 2018 ha tingut lloc el procés d'elaboració del nou Pla Local de Joventut, que ha de ser el document estratègic que faci de guia a les polítiques municipals de joventut dels propers anys. 

En aquest procés de treball ha estat prioritaria la implicació de les persones joves.

L'elaboració del Pla Jove s'ha realitzat a través d'una diagnosi que consta de dues fases, d'una banda, l'anàlisi sociodemogràfica de la joventut de la ciutat, l'avaluació de les polítiques realitzades fins al moment, i les taules de reflexió amb els i les joves per conèixer de primera mà les seves necessitats.

A continuació, s'ha realitzat la fase propositiva, a través de taules de reflexió, l'enquesta on-line i els punts d'informació i de recollida de propostes. 

Documents del pla

Pla Local de Joventut 2018-23 (pdf - 7585142 bytes)

Annex Pla Local de Joventut 2018-23 (pdf - 3105612 bytes)

Altres plans joves del Prat

Pla Jove 2006 - 2010

Document que contempla programes i accions adreçats a la joventut del Prat fins al 2010.

Pla Jove 2013-2017

Document que contempla programes i accions adreçats a la joventut del Prat fins al 2017.