Pla Jove (2013 – 2017)

El Ple municipal del 5 de juny de 2013 va aprovar el Pla local de joventut 2013-2017, el document en què es contemplen totes les accions i els programes adreçats a la joventut de la ciutat durant aquest període. 

Després de mesos de treball, s’obren tot un seguit de reptes que han de permetre incidir en la millora de les condicions de vida de les persones joves de la ciutat.

La implicació de 382 joves i referents ha estat imprescindible per fer realitat aquest pla, que aglutina més de 130 accions i serveis dels diferents departaments municipals. Les inquietuds i propostes dels joves participants s’han traduït en tota una sèrie d’objectius que s’estructuren entorn de tres eixos clau: l’autonomia, l’experimentació i la participació ciutadana.

Promoció de l’autonomia

  • Afavorir l'autonomia personal de la gent jove de la ciutat, promovent les polítiques formatives, ocupacionals, d'habitatge i mobilitat.
  • Vetllar perquè els i les joves tinguin accés a la informació, a l'assessorament i a l'orientació necessària per dur a terme el seu projecte vital.

Foment de l’oci i de l’experimentació

  • Impulsar un model juvenil d'oci ampli, divers i que respongui a les diferents franges d'edat, implicant-hi tots els agents possibles.
  • Possibilitar als i les joves l'experimentació a través dels recursos i les experiències per tal que explorin les seves potencialitats i les puguin desenvolupar.

Impuls a la participació ciutadana

  • Treballar per una societat cohesionada garantint la igualtat d'oportunitats per al col·lectiu de persones joves, partint de la seva pròpia diversitat.

  • Crear un model participatiu per treballar de la mateixa manera amb entitats, col·lectius no formals o joves a títol individual que vulguin impulsar iniciatives a la ciutat, així com per obrir les polítiques municipals a la coresponsabilitat.

Altres Plans Joves del Prat

Pla Jove 2006 - 2010

Document que contempla programes i accions adreçats a la joventut del Prat fins al 2010.

Pla Jove 2018 - 2023

Procés participatiu per la elaboració del Pla Jove 2018-2023 - Procés finalitzat -