Servei especialitzat d’atenció a la infància i adolescència (SEAIA)

Què és el servei?

És un servei que fa la valoració i atenció d'infants en risc de desemparament o en situació de desemparament, així com el tractament i seguiment de les seves famílies.

Què ofereix?

  • Suport tècnic als serveis socials bàsics.
  • Avaluació de les situacions de risc greu, per determinar la necessitat de protecció.
  • Seguiment, tractament i avaluació de les mesures de protecció assignades.
  • Elaboració i control dels plans de millorament.

A qui s’adreça?

A infants i adolescents de 0 a 18 anys en situació de desemparament o risc greu, i a les seves famílies.

Com s’hi pot accedir?

Aquest servei no presta atenció directa. Per accedir-hi, cal rebre atenció del servei bàsic d'atenció social, la Direcció General d'Atenció al Menor de la Generalitat, la Fiscalia de Menors o altres entitats que s'encarreguen de vetllar pel benestar dels nens, nenes i adolescents.

Cost del servei

Gratuït.

Més serveis socials especialitzats

Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

Per a persones amb discapacitat i amb necessitats d’integració social.

Servei integral per a les conductes addictives (SPAI)

Atenció integral a persones amb conductes addictives i/o en situació de vulnerabilitat.

  •