Mostrant resultats per "ajuts" (7 resultats)

Notícies

Nova convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer

Ja es poden demanar els ajuts al lloguer promoguts per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya fins el 4 de juny....

Projectes

Ajuts en règim de concurrència no competitiva per fer front a l’impacte econòmic negatiu causat per la covid-19

Serveis

Prestacions econòmiques per a la cobertura de necessitats bàsiques

Ajuts puntuals a persones o famílies.

Servei d'intermediació dificultats pagar la hipoteca habitatge

Ajut econòmic per al pagament de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Ajut per al pagament de l’IBI

Tarifació social de l'aigua

Ajut per pagar el subministrament d’aigua.

Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)

Servei de mediació per a persones en risc de perdre l’habitatge per l’execució d’una hipoteca.