Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Desembre 2019

Sí que es pot

Alba Bou Jordà

Desembre 2019

Primera fuerza

Juan Pedro Pérez Castro

Desembre 2019

Seguim sumant republicanisme

Jordi Ibern i Tortosa

Desembre 2019

3 propuestas y un muro (0 de 6)

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Desembre 2019

El Prat, ciudad de consenso, diálogo y cultura

Sandra Patricia Daza Puente