Recosir, puntades social i solidaries

La pràctica "Recosir, puntades social i solidàries" de la Fundació Rubricatus promou l'ocupació de persones amb diversitat intel·lectual mitjançant la transformació de residus tèxtils en nous productes sostenibles. Han creat 5 llocs de treball, reciclat més de 500 kg de residus i realitzat 8 tallers de conscienciació ambiental, estalviant 11,5 tones de CO2. Aquesta iniciativa pot ser replicada per altres entitats interessades en l'economia verda i la inclusió laboral.

 1. Títol de la pràctica

Recosir, puntades social i solidaries

 

 1. Àrea o empresa municipal que presenta l'actuació

La Fundació Rubricatus

 

 1. Resum de la pràctica

Des del naixement de Recosir el 2021, ens mou el nostre compromís amb la formació i l’ocupació de persones amb diversitat intel·lectual. El nostre

objectiu és que cada persona desenvolupi el màxim potencial en un equip divers i amb igualtat d’oportunitats.

Ho fem possible mitjançant l’economia circular i el reaprofitament del residu tèxtil per crear nous productes.

Actualment donem ocupació a 5 persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest servei ens dona la possibilitat que formin part persones en un procés d’envelliment prematur i de canvi.

A més de feina, proporcionem formació de reciclatge, de tall i confecció adaptada.

Durant aquest 2023 hem impulsat diverses accions per fomentar el reciclatge tèxtil i donar visibilitat a las capacitats creatives i productives de les persones del nostre col·lectiu.

Acció Realitzades

 • Creació d’una xarxa de distribució i venta directa en el Prat de Llobregat on han col·laborat l’entitat el PRAT GRAN COMERÇ per involucrar a mes de 10 comerços del Prat a la venta de Roses Socials, sostenibles i solidaries que van vendre durant la campanya de Sant Jordi.
 • Realització de Xerrades i Tallers de reciclatge tèxtil on han participat mes 150 persones.
 • Transformació territorial, col·laborant en projectes de upcycling i model de reciclatge com El GEGANT Unzip, impulsat per l’escola dels ARTS o la Passarel·la de moda reciclada organitzada per A tota Màquina i el Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa o la participació en el Maig Cooperatiu organitzat però l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat.
 • Realització de tallers de conscienciació ambiental de transformació tèxtil per diferents organitzacions del entorn
 • Connexió entre diferents entitats del nostre entorn per desenvolupar el projecte, com Formació i Treball, l’agencia Catalana de Residus, Centre Cívic Ribera Baixa, Centre Cívic Remolar, Cases d’en Puig, Sao Prat, entre d’altres.
 • El Pacte de la Moda Circular impulsat per la Generalitat de Catalunya i l’Agencia Catalana de Residus on participen de manera activa en el Grups de Treball de Recollida de residiu tèxtil, reciclatge i sensibilització, conjuntament amb altes consistoris del territoris, fabricants tèxtils i distribuïdors

Indicadors

 • Creació de 5 llocs de treball estable per persones amb diversitat intel·lectual en procés d’envelliment.
 • Transformació mes 500 kg de residu tèxtil. On s’ha estalviat mes de 11,5 tones de CO2
 • Realització de 8 taller de conscienciació ambiental sobre la recuperació i reciclatge tèxtil on han participat mes de 160 persones
 • Visita de mes de 400 persones a la Fundació Rubricatus per conèixer el projecte
 • Vinculació i Sinergies amb mes de 10 entitats del nostre entorn territorial

 

 1. Elements d’innovació

 

 • Motivar les capacitats creatives de les persones amb diversitat intel·lectual.
 • Recosir es un projecte d’Ecoinnovació que es pot replicar per qualsevol entitat social que vulgui aplicar en el seu territori un procés innovador de recuperació de residu tèxtil i transforació en un recurs com a procés d’ocupació i formació, on es fomentar l’economia verda.
 • Sensibilització EcoSocial al nostre entorn

 

 1. Durada de la pràctica

Data inici  2021

Data finalització: (dia/mes/any)

Indefinida (x) __x______

 1. Persona o persones de contacte 

Raul Punzano Martinez

Tèlf 93.478.46.29 EXT 4968

Rodrigo García Borrero

Tèlf. 93.478.46.29 EXT. 3960

 1. Context i motivacions (El problema a resoldre, els antecedents, la situació prèvia de la iniciativa...)

 

A nostre País es genera mes de 21 milions kg a l’any , això suposa mes de 553.000 tones de C02. Cada persona genera 21,5 kg de residu tèxtil a l’any.

La nostra iniciativa es per aportar solucions a la nova normativa on el residu tèxtil no es pot destinar aenergia, ja que la seva crema suposo un alt impacte de CO2 en l’atmosfera.

Aquesta situació es una oportunitat per la nostre entitat per genera ocupació d’economia verda, per aquest motiu estem treballant propostes i millores en les fases de recollida del residu, reciclatge mitjançant l’economia circular i la sensibilització motivant canvis socioculturals als consumidors.

 

 1.  Quins són els Objectius de la pràctica? (objectius principals i secundaris)

 

Principals:

 • Generar noves oportunitats formatives i  laborals per persones amb diversitat intel·lectual del territori
 • Fomentar l’economia circular mitjançant el reaprofitament d’aquest excedent tèxtil per reduir el residu.
 • Reduir la petjada de CO 2
 • Noves línies d’ingressos i valor afegit per la Fundació

 

Secundaris:

 • Sinergies territorials amb altres entitats locals.
 • Campanyes de sensibilització de cara als consumidors utilitzant la nostres xarxa de Stakeholders.
 • Participació activa en activitats de consum sostenible

 

 1. Va tenir Diagnosi prèvia?

No____

 

Si____

 

Si la resposta és si:

 

Quin tipus de diagnosi es va realitzar (interna, externa, mixta) i nom i tipus d'entitat que ha realitzat el diagnòstic (consell de participació, estudi consultora, equip de treball municipal, etc.)

La Fundació Rubricatus va iniciar un canvi de enfoc de en el 2017, on vam començar a implantar polítiques d’economia circular com oportunitat de creixement en ocupació i econòmic. En aquest procés de transformació van crear aliances amb la Agencia Catalana de Residus i Inèdit, que ens han assessorat en tot moment per poder desenvolupar projectes vinculats en a l’economia circular como HEADPHONES Second Life, Green Càtering i Col·lectivitats, Esdeveniments sostenibles i ara Recosir.

 

 1. Indiqueu la població objectiu

Tenim diferents targets segons les fases del projecte.

 • Fase Recollida-Reciclatge, contactem amb organitzacions privades que generen aquest tipus de residu que podem aprofitar per transformar-lo en un recurs per ells mateix o o altres organitzacions.
 • Fase de sensibilització, destintat a col·lectius que impulsen taller de moda i confecció on em treballat punts de recollida selectiva per la seva posterior transformació. En aquest cas por participar qualsevol persona que interessada.
 • Fase de comercialització, destinada tant a organització privades que voles fer una compra responsable ECOSOCIAL o qualsevol altre persona consumidora.

 

 1. La pràctica, està vinculada amb altres programes o actuacions? (descrigui la relació. Ex: està vinculada a un pla general)
 1. Fases i principals línies d'actuació (Breu història. Descripció de les principals actuacions realitzades a les diferents etapes en les que s'ha desenvolupat l'experiència.)

Fase d’estudi

Anàlisis de la problemàtica actual del residiu tèxtil mitjançant informes de la Agencia Catalana de Residus i la consultora ambiental Inèdit

Anàlisis intern de necessitats de transformació de línies productives obsoletes mitjançant propostes d’economia circular que s’adaptin a la problemàtica laboral del envelliment prematur.

Fase de implantació

Crear aliances amb entitats que treballen aqueta problemàtica com Formació i Treball, Roba Amiga.

Creació de un pla de formació per les persones.

Fase de Creació

Disseny d’un catàleg de productes elaborats amb aquest residu.

Participació en el pacte de la Moda per valorar necessitats reals del projecte

Fase de comunicació

Realització de campanyes de sensibilització i venta de producte responsable en diferents campanyes on involucrem a associacions comercial local y stakeholder de la Fundació.

 

 1. Llistat d'actors que han intervingut (completi el següent quadre amb les següents preguntes)

-Qui o quins han intervingut? (nom i tipus dels principals actors).

-En quina fase del procés han intervingut? (Diagnòstic, Implementació, Control)

-Quin tipus d'intervenció han tingut? (impulsor, finançador, etc.).

 

Nom

Tipus (Administració Estatal, Autonómica o Local, Empres o Associació)

Fase de la intervenció (Diagnosi, Disseny, Implementació, Avaluació...)

Tipus d’intervenció

(Gestor, Impulsor, Financer...)

Inèdit

Associació

Diagnosis/Avalua

 

Formació i Treball

Entitat social

   Implantació

   Aliança

 

Agencia Catalana de Residus

Administració Autonómica

   Diagnosis

   Implantació

   Finançament

   Impulsor

Sao Prat

Entitat Social

   Disseny

   Difusió

Ajuntament del Prat

Administració Local

    Implementació

    Aliança

El Prat Gran Comerç

Associació Local

   Diagnosis

   Implantació

   Finançament

   Impulsor

Centre Cívic Ribera Baixa

Entitat Local

   Implementació

   Sensibilització

Centre Cívic Remolar

Entitat Local

  Implementació

  Sensibilització

Ministeri de Treball i Economia Social

Administració Estatal

  Implementació

   Finançament

Costuretas

   Empresa

  Implementació

  Formació

 

 1. Quins recursos econòmics s'han emprat?

 

-Total euros de tot el projecte:

 

El cost de posta en marxa del projecte en les seves fases inicials es de 45.000,00 € on han contat amb recursos materials de inversió i implicació de persones per el seu desenvolupament.

Aquesta inversió es va realitzar durant l’exercici de 2022/2023, el importa ha esta finançat en la seva totalitat.

El objectiu de ingressos per la sostenibilitat econòmica del projecte es de 60.000,00 € durant el 2023.

 

-Total euros darrer any:

 

-Pot explicar les característiques generals del finançament:

 

Finançament a traves de subvenció-de Ministeri de Treball i Economia Social mitjançant una subvenció per formació, inversió de maquinaria i contractació de persones.

En la actualitat el finançament es mitjançant el ingressos que genera la venta del productes s’elaboren.

 

 1. Quines han estat les fonts dels recursos econòmics:

 

Nom de la entitat que dona finançament

Total anual (Euros)

Total previst per tot el projecte (Euros)

Misteri de Treball i Economia social

45.000,00 €

45.000,00 €

 

 

 

 

 1. Quins han estats els recursos humans utilitzats (total de persones contractades, funcionaris, voluntaris que han intervingut i activitats realitzades)

 

5 persones en producció

1 persona pla de comunicació

1 Voluntària per creació de nou dissenys

 

 1. Altres recursos utilitzats (Instal·lacions, eines, maquinària, etc., que s'han emprat a la pràctica)

 

 • ​4 máquinas de repunte
 • 1 máquina overlock
 • 1 máquina de corte de disco

 

 1. S’ha realitzat amb metodologia participativa? Quina? En quines fases?

 

Des de 2022 la Fundació Rubircatus està en un procés de transformació de governança cap a una entitat mes participativa i democràtica, on totes les persones de l’entitat participen en el processos de informaciói decisió estratègica per impulsar projectes o millores organitzatives.

 1. Comunicació realitzada (interna i externa)

 

 • Disseny de un catàleg de producte
 • Realització de xerrades de sensibilització

En procés de creació de plataforma Ecomerce per la compra del producte Recosir.

 1. Quins són els principals productes de l'experiència?  Els productes són els assoliments concrets que s'han aconseguit amb la implementació de la pràctica. Per exemple, una pràctica ambiental pot haver produït una reforma en la normativa, o la creació d'una nova entitat, o una modificació en els procediments, o noves instal·lacions o equipaments, etc. (cal no confondre-ho amb impactes)
 2. Quina documentació ha produït la pràctica?
 • Implantació de la ISO 14001 per la gestió correcta de residus.
 • Creació d’una oportunitat laboral per persones amb diversitat intel·lectual
 • Participació en el Pacte de la Moda Circular, per crear una nova normativa homogènia en el territori català tant el  els seu procediment com a la gestió del residu tèxtil.
 1. Quina documentació ha produït la pràctica? (ex: informe, conveni, memòria, diagnosi, pla, etc.)

 

Memòria d’activitats 2022 de la Fundació Rubricatus

 

 1. Ha rebut algun reconeixement (Premis, mencions, estudis i investigacions d'altres institucions, presentacions a congressos, etc.)

 

Presentació a la activitat de Maig Cooperatiu del 2022 y 2023

 

 1. Quins impactes ha tingut la experiència?

 

 • Creació de 5 llocs de treball estable per persones amb diversitat intel·lectual en procés d’envelliment.
 • Contractació indirecta de 2 persones amb diversitat intel·lectual.
 • Recuperació de 500 kg de residu tèxtil. On s’ha estalviat mes de 11,5 tones de CO2.
 • Realització de 8 taller de conscienciació ambiental sobre la recuperació i reciclatge tèxtil on han participat mes de 160 persones
 • Visita de mes de 400 persones a la Fundació Rubricatus per conèixer el projecte

Vinculació i Sinergies amb mes de 10 entitats del nostre entorn territorial

 1. S'ha realitzat alguna avaluació de l'experiència?

Estem em procés de valoració

 1. Quin Tipus d'avaluació s'ha realitzat? (interna-externa, qualitativa-quantitativa) i qui ha realitzat l'avaluació?+

Estem treballant en un sistema digital de càlcul sobre el impacte en petjada de CO2 i petjada hídrica que generem per cada KG de tèxtil recuperat.

 

 1. Descrigui observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials (Principals transformacions produïdes)
 • Donar ocupació a 5 persones
 • Integrar l’agenda ODS 2030 a pla estratègic de la Fundació Rubricatus.
 • Generar una xarxa de distribució i comercialització.
 • Mesura de indicadors ecosocials

 

 1. Quins són els punts forts de la pràctica? (aspectes innovadors, transformacions

Des de 2017 en la Fundació Rubricatus estem impulsant un canvi de sistema de producció cap l’economia circular sostenible tant econòmicament como ambiental.

Donar ocupació digna i de valor a persones amb diversitat intel·lectual en procés d’envelliment.

Tenir espais de co-creació i participació per la millora del projecte on participant una diversitat de persones des diferents àmbits.

Crear aliances amb entitats local que enforteix l’ecosistema social.

 

 1. Quins són els punts febles de la pràctica?

Millorar la sensibilització sociocultural del procés i millores en el procés de recollida selectiva

 

 1. Quines són propostes de millora de la pràctica?

Financiació per campanyes de sensibilització per fomentar una compra responsable per la reducció del residiu tèxtil.

Fomentar el canvimentalitat, impulsar la transformació de residu a recurs.

 

 1. Possibilitat de replicar la pràctica en altres àmbits 

Aquest projecte es pot replicar en qualsevol entitat social sense ànim de lucre que tingui objectiu i sensibilització similar