L'iniciativa té com a objectiu abordar la formació d'infermeres en Salut Pública per millorar les col·laboracions comunitàries i les relacions entre els prestadors de serveis en un territori. Aquesta resposta sorgeix com a resposta a la necessitat de millorar les relacions i fomentar la incorporació de professionals d'infermeria en àmbits no sanitaris.

 • Títol de la pràctica

Formació d’infermeres residents en Salut Pública

 

 • Àrea o empresa municipal que presenta l'actuació

Salut Pública, Benestar Animal i Consum

 

 • Resum de la pràctica (explicar els continguts bàsics de l'experiència: objectius, resultats, impactes, principals accions realitzades)

Conèixer les competències i programes que té l’Ajuntament en matèria de salut

 

 • Elements d’innovació

Col·laboració amb Unitat Docent de Metropolitana Sud

 

 • Durada de la pràctica

Data inici 1/6/22 

Data finalització:  29/2/24

 

 • Persona o persones de contacte (nom i cognoms, mail, telèfon o extensió)

Hèctor Gómez

gomezr@elprat.cat

Extensió 5371

 • Context i motivacions (El problema a resoldre, els antecedents, la situació prèvia de la iniciativa...)

Formar professionals d’infermeria en Salut Pública de cara a millorar futures col·laboracions comunitàries, relacions entre prestadors de serveis en un territori i, fins i tot, possibles incorporacions de professionals d’infermeria

 

 •  Quins són els Objectius de la pràctica? (objectius principals i secundaris)

 

Principals: formar infermeres en determinants de la salut no sanitaris

 

Secundaris: conèixer recursos locals per a ampliar l’àmbit d’acció comunitària

 

 • Va tenir Diagnosi prèvia?

No

Residents de 2n any d’infermeria familiar i comunitària

 

 • La pràctica, està vinculada amb altres programes o actuacions? (descrigui la relació. Ex: està vinculada a un pla general)

Pla Local de Salut

 • Fases i principals línies d'actuació

Acompanyament tècnic qualitatiu

 

 • Quins recursos econòmics s'han emprat?

-Total euros de tot el projecte: 0 €

-Total euros darrer any: 0 €

 

 • Quins han estats els recursos humans utilitzats (total de persones contractades, funcionaris, voluntaris que han intervingut i activitats realitzades)

Cap de secció Salut Pública i Consum

8 tècniques de la secció

 

 

 • S'ha realitzat alguna avaluació de l'experiència?
 • Quin Tipus d'avaluació s'ha realitzat? (interna-externa, qualitativa-quantitativa) i qui ha realitzat l'avaluació?

____________________________________________________________________________________________

 • Descrigui observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials (Principals transformacions produïdes)

 

 • Quins són els punts forts de la pràctica? (aspectes innovadors, transformacions

 

 • Quins són els punts febles de la pràctica?

 

 • Quines són propostes de millora de la pràctica?

 

Possibilitat de replicar la pràctica en altres àmbits (Descripció de dificultats o condicions per a replicar la pràctica.)