Imatge gràfica de l'ODS 8. Treball Digne i Creixement Econòmic

ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom

Quina és la seva finalitat?

Aquest ODS té com a finalitat promoure les activitats productives, el turisme sostenible, l’ocupació digna, la creativitat i la innovació, l’emprenedoria i les microempreses i pimes. És a dir crear llocs de treball dignes i oportunitats econòmiques per a tothom.

Proposa incrementar la productivitat mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació. Així com avançar cap a una economia més desmaterialitzada i circular, amb una ocupació de qualitat, garantint la seguretat en la feina i impulsant inserció laboral, pensant sobretot en les persones joves.

Què pot fer la ciutadania per contribuir-hi?

  • Vigilar la salut laboral en el lloc de feina i reivindicar les millores necessàries.
  • Interessar-te sobre les actuacions de la vostra empresa o organització en matèria d’economia circular i donar-hi suport.
  • Com a persones consumidores, adquirir productes d'economia circular.
  • Realitzar un turisme sostenible, viatjar pensant a cuidar el planeta i el territori que es visita. Tot viatge té un impacte, però es pot fer que sigui positiu, o minimitzar el negatiu.
  • Donar suport a les campanyes internacionals per erradicar l’esclavitud moderna, el treball forçat, el tràfic d’éssers humans i els matrimonis forçats.

Projectes i serveis municipals vinculats a aquest ODS

Ajuts a la contractació

Oferta d’ajuts a empreses i entitats del Prat per a la contractació de persones en...

Ajuts per emprendre

Oferta d’ajuts a les persones desocupades que posin en marxa una nova empresa.

Programa de treball i formació: 30 Plus

El programa 30Plus té com a objectiu la inserció laboral de persones en situació d’atur...

Ajuts a les persones que s’estableixin en règim de cooperativa de treball

Suport a persones desocupades que posen en marxa un projecte cooperatiu.